Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

18/5: Victoria ghi nhận 14,220 trường hợp mới & 22 tử vong


Tiểu bang Victoria đã ghi nhận 14,220 trường hợp mới và 22 trường hợp tử vong. Con số các trường hợp của ngày hôm nay tăng từ 13,694 trường hợp của ngày hôm qua.

Hiện có 510 người đang nằm trong các bệnh viện ở Victoria, trong đó có 31 người trong khu ICU và 5 người đang dùng máy thở.

Con số này giảm nhẹ so từ 516 trường hợp nhập viện của ngày hôm qua, trong đó có 31 trường hợp trong khu ICU.

Trong số các trường hợp mới, 9,979 trường hợp được phát hiện thông qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh, và 4,241 trường hợp qua xét nghiệm PCR.

Hiện có 78,017 trường hợp COVID đang hoạt động trong tiểu bang.

Và 67.0% những người trên 16 tuổi đã được tiêm ba liều vắc-xin. (NQ)