Thursday, April 18, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

1/3: Victoria ghi nhận 6,879 trường hợp mới và 18 tử vong


Tiểu bang Victoria đã ghi nhận thêm 18 trường hợp tử vong do COVID-19 và 6,879 trường hợp mới.

Số người nhập viện đã giảm xuống còn 255 người, so với 283 người được ghi nhận vào ngày hôm qua.

Hiện có 41 bệnh nhân trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU), trong đó có 4 người đang dùng máy thở.

Hiện có 40,822 trường hợp hoạt động của COVID-19 ở Victoria.

Trong số những người Victoria từ 18 tuổi trở lên, 59% đã được tiêm ba liều vắc-xin.

Theo những thay đổi đối với khoản trợ cấp cách ly COVID trị giá $450 được công bố ngày hôm qua, hôm nay là ngày cuối cùng mà một người nào đó làm xét nghiệm PCR có thể yêu cầu khoản tiền này. (NQ)