Tuesday, December 12, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

21/1: Victoria ghi nhận 18,167 trường hợp mới & 20 tử vong


Tiểu bang Victoria đã ghi nhận 18,167 trường hợp mới và 20 trường hợp tử vong.

Vào ngày hôm qua, tiểu bang báo cáo 21,966 trường hợp mới và 15 trường hợp tử vong.

Ngày hôm nay, hiện có 1,096 người đang nằm trong các bệnh viện ở Victoria, với 121 người nằm trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU) và 34 người đang dùng máy thở.

Đã có 1,206 người nằm trong các bệnh viện ở Victoria vào ngày hôm qua bị nhiễm virus này. Trong đó, 122 trường hợp đang nằm trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU).

Các trường hợp mới được báo cáo từ 10,023 kết quả PCR và 8,144 xét nghiệm kháng nguyên nhanh tại nhà (RATs).

Hiện có ít nhất 252,399 trường hợp COVID-19 đang hoạt động trong tiểu bang. (NQ)