Friday, September 29, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

10/8: Úc báo cáo 27,263 trường hợp mới & 132 tử vong


Tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc đã báo cáo các trường hợp mới của ngày hôm nay.

Đã có 27,263 trường hợp mới được ghi nhận trên khắp nước Úc, nhiều hơn khoảng 500 trường hợp so với ngày hôm qua. Đã có thêm 132 người chết vì virus, tăng 30 người.

Hiện có 4,415 người nhập viện do COVID, ít hơn 196 người so với ngày hôm qua. Trong số đó, 125 người trong khu ICU, ít hơn 16 người so với ngày hôm qua.

Hiện có 257,090 trường hợp đang hoạt động trên toàn quốc, giảm khoảng 12,600 so với ngày hôm qua Thứ Ba. (NQ)