11/8: NSW 344 trường hợp mới; VIC 20; QLD 4; SA, WA, ACT và Tasmania: 0

Đây là sơ lược về các tin quan trọng ngày hôm nay Thứ Tư 11/8:

• NSW ghi nhận 344 trường hợp nhiễm COVID-19 mới tại địa phương –trong đó có 101 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Thị trấn Dubbo trong khu vực nông thôn hiện đang bị phong tỏa trong 7 ngày, trong khi Thủ hiến NSW, bà Gladys Berejiklian dự đoán việc phong tỏa của khu vực Hunter sẽ được kéo dài. Bộ trưởng Giáo dục, bà Sarah Mitchell đã đưa ra một cuộc điều tra về việc quản lý của chính phủ đối với đại dịch và cho biết bà không thể bảo đảm ngày nào mà học sinh sẽ quay trở lại trường học.

• Có thêm 2 trường hợp tử vong chỉ trong một đêm: một người đàn ông khoảng 30 tuổi từ phía bắc Sydney đã chết tại Bệnh viện Northern Beaches và một người đàn ông khoảng 90 tuổi từ phía Tây Nam Sydney chết tại Bệnh viện Concord. Thủ hiến cho biết người đàn ông khoảng 30 tuổi có những tình trạng sức khỏe khác.

• Lệnh phong của Victoria đã được kéo dài thêm một tuần nữa, cho đến Thứ Năm tuần sau –Các hạn chế hiện đang áp dụng sẽ không thay đổi. 20 trường hợp tại địa phương đã được báo cáo, 5 trường hợp trong số đó vẫn chưa được liên kết với các ổ dịch đã biết.

• Queensland đã báo cáo 4 trường hợp địa phương, tất cả đều bị cách ly, trong khi cư dân Cairns sẽ có sự tự do sau khi lệnh phong tỏa 3 ngày của họ kết thúc lúc 4 giờ chiều. Trong khi đó, trung tâm tiêm chủng hàng loạt của tiểu bang đã mở cửa với hơn 1,500 người tham dự.

• Không có trường hợp mới nào được báo cáo ở Nam Úc, Tasmania, WA và ACT. (NQ)