Xếp hàng dài tại phòng-phiếu-trước khi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục ở Melbourne


Hàng dài đã hình thành tại các trung tâm bỏ phiếu trước trên khắp Melbourne, với số lượng phiếu bầu được gửi vào ngày hôm nay dự kiến ​​sẽ phá vỡ mức cao kỷ lục của số phiếu bầu sớm được chọn vào ngày hôm qua.

Hàng nghìn cử tri đang phải đợi khoảng 1 giờ để bỏ phiếu tại các trung tâm bỏ phiếu sớm trên khắp thành phố, từ Collingwood đến Box Hill, trong bối cảnh bỏ phiếu sớm chưa từng thấy trước đó.

Các hàng chờ đợi đặc biệt dài ở Box Hill, ở khu vực rìa của Chisholm, nơi mà Đảng Tự do nắm giữ chỉ 0.5%.

Hàng dài để bỏ phiếu sớm tại Box Hill Town Hall ngày hôm nay Thứ Sáu 20/5. Hình 9 News

Theo Ủy ban Bầu cử Úc (AEC), hôm Thứ Năm là một cuộc bỏ phiếu sớm “phá kỷ lục”, với 743,000 người Úc bỏ phiếu.

Bỏ phiếu trước và bỏ phiếu qua bưu điện đã vượt xa mức được thấy trong các cuộc Bầu cử Liên bang trước đó, với 4.61 triệu công dân đã bỏ phiếu cho đến tối Thứ Năm.

Số phiếu bầu qua bưu điện đã chiếm 2.73 triệu phiếu bầu sớm.

Việc bỏ phiếu sớm tại các trung tâm đã bắt đầu vào ngày 9/5.

Các trung tâm bỏ phiếu trước mở cửa đến 6 giờ chiều hôm nay trước ngày bầu cử ngày mai. (NQ)