Monday, April 15, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

VIC: Thủ hiến Andrews công bố tân Nội-các


Thủ hiến Victoria, ông Daniel Andrews vào ngày hôm nay Thứ Hai 5/12 –đã công bố tân Nội các được cải tổ của mình trong một buổi lễ tại Tòa nhà Chính phủ của Victoria.

Có một số thay đổi –với bà Lizzie Blandthorn của ghế Pascoe Vale đảm nhận Bộ dịch vụ gia đình và người khuyết tật, trong khi ông Colin Brooks của ghế Bundoora đảm nhận Bộ nhà ở.

Sự việc diễn ra gần 2 tuần sau chiến thắng vẻ vang của Chính quyền Andrews trong cuộc bầu cử Tiểu bang vào ngày 26/11.

Ông Andrews cho biết đây là một “vinh dự lớn” được công bố tân Nội các của mình.

Ông nói: “Điều quan trọng là phải loại bỏ các thủ tục để họ có thể quay trở lại làm việc ngay lập tức”.

“Tất cả họ đều ở trong cùng một bộ phận nên chỉ cần bảo đảm rằng khối lượng công việc được cân bằng”.

Thủ hiến tiểu bang Victoria Daniel Andrews và phó thủ hiến Jacinta Allan sau lễ tuyên thệ nhậm chức của chính phủ tại Melbourne. Hình NCA

Phó Thủ hiến Jacinta Allan sẽ tiếp tục phụ trách Bộ giao thông vận tải trong khi thúc đẩy việc triển khai Tuyến Đường sắt và vận chuyển Thế vận hội Khối Thịnh Vượng Chung.

Ông Tim Pallas, người sẽ phục vụ nhiệm kỳ thứ ba với tư cách là Bộ trưởng Ngân Khố, cùng với Bộ trưởng Y tế Mary-Anne Thomas và Tổng chưởng lý Jaclyn Symes.

Bà Lily D’Ambrosio sẽ trở thành Bộ trưởng của Ủy ban Điện lực Tiểu bang (SEC), cơ quan sẽ giúp thực hiện lời hứa bầu cử của chính phủ về việc đưa SEC trở lại.

Bà cũng sẽ trở thành Bộ trưởng hành động khí hậu và Bộ trưởng năng lượng và tài nguyên.

Bà D’Ambrosio sẽ bàn giao Bộ môi trường cho Ingrid Stitt sau 6 năm.

Dân biểu St Albans, Natalie Suleyman cũng sẽ trở thành nữ Bộ trưởng Hồi giáo đầu tiên của Victoria.

Bộ trưởng Bộ Y tế Tâm thần, Người dân Đầu tiên và Hiệp ước, Gabrielle Williams cũng sẽ nhận Bộ dịch vụ xe cứu thương.

Ông Colin Brooks sẽ chuyển từ Bộ bảo vệ trẻ em sang các Bộ nhà ở và Đa văn hóa.

Bộ trưởng Đào tạo và Kỹ năng, Gayle Tierney sẽ được giao phụ trách một Bộ khác, hiện được gọi là Bộ Việc làm, Kỹ năng, Công nghiệp và Khu vực.

Bà Melissa Horne sẽ nhận Bộ đầu tư về đường bộ và an toàn đường bộ, đồng thời tiếp tục công việc của mình tại cảng, vận chuyển hàng hóa, chính quyền địa phương và quy định về sòng bạc, cờ bạc và rượu.

Ông Ben Carroll sẽ vẫn là người đứng đầu Bộ giao thông công cộng, công nghiệp và đổi mới, đồng thời bổ sung thêm quyền quản lý sản xuất và việc làm vào trách nhiệm của mình.

Bà Ros Spence sẽ tiếp tục công việc của mình trong lĩnh vực bạo lực gia đình và bổ sung phát triển vùng, trong khi Bộ trưởng Nước, Bình đẳng và Phát triển Khu vực Harriet Shing sẽ nhận thêm Di sản Đại hội Thể thao Khối thịnh vượng chung.

Bà Jaclyn Symes tiếp tục là Tổng chưởng lý và Bộ trưởng Dịch vụ Khẩn cấp. (NQ)