Saturday, February 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

VIC bãi bỏ quy định đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng kể từ Thứ Sáu 23/9


Vào cuối ngày Thứ Tư 21/9 –Chính phủ Victoria đã thông báo rằng việc khẩu trang sẽ không còn bị bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng kể từ Thứ Sáu 23/9.

Khẩu trang sẽ chỉ được khuyến khích sử dụng cho các phương tiện giao thông công cộng hoặc taxi, dịch vụ đi chung xe hoặc xe du lịch từ 11 giờ 59 phút tối Thứ Năm, ngày 22 tháng 9.

Chính phủ Victoria cho biết quyết định này là phù hợp với các yêu cầu về khẩu trang ở hầu hết các tiểu bang khác và sẽ cung cấp sự nhất quán hơn của quốc gia về cách tiếp cận đối với việc đeo khẩu trang.

Người dân Victoria sẽ không cần đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng, taxi hoặc xe chung. Hình The West

“Những thay đổi hợp lý này mang lại sự nhất quán cho cộng đồng về các yêu cầu đeo khẩu trang và tôi cảm ơn Giám đốc Y tế về lời khuyên của ông ấy về vấn đề này”, Bộ trưởng Y tế Victoria, bà Mary-Anne Thomas nói.

“Khi chúng ta chuyển sang sống với COVID, điều quan trọng là chúng ta bảo đảm sự thay đổi hành vi lâu dài trong cộng đồng –và điều đó có nghĩa là cho phép mọi người lựa chọn đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân mình và những người xung quanh”.

Quyết định này được đưa ra sau khi Queensland, NSW và Nam Úc chuyển sang bãi bỏ quy định, và đưa Victoria phù hợp với phần còn lại của đất nước.

Khẩu trang sẽ tiếp tục được khuyến khích sử dụng trong các tình huống mà mọi người không thể cách xa nhau và đối với những người có bất kỳ triệu chứng COVID nào.

Khẩu trang vẫn được yêu cầu ở những nơi có nguy cơ cao như bệnh viện và cơ sở chăm sóc. (NQ)