Friday, July 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Victoria kêu gọi cứng rắn hơn các tội phạm tấn công vào Á Châu

Đã có sự gia tăng các vụ việc có động cơ phân biệt chủng tộc đối với những người đến từ các quốc gia châu Á trong đại dịch COVID-19, đã củng cố yêu cầu về luật lệ cứng rắn hơn, đó là theo một ủy ban quốc hội tại Victoria.

Những người ủng hộ nhân quyền đang kêu gọi Chính phủ Victoria tăng cường luật chống ghét sau một loạt các cuộc tấn công vào những tài sản của người gốc châu Á trong năm nay.

Liên minh Châu Á-Úc cho biết họ đã nhận được gần 400 báo cáo về các cuộc tấn công phân biệt chủng tộc đối với người châu Á kể từ khi đại dịch coronavirus bắt đầu, bao gồm các cuộc tấn công bằng lời nói và “nặng nhẹ tay chân” , đe dọa và thiệt hại tài sản.

“90% số người được hỏi, đã không báo cáo các sự cố cho cảnh sát hoặc cơ quan theo luật định, vì nhiều người trong số họ tin rằng họ sẽ không nhận được sự giải quyết thỏa đáng, hoặc họ thiếu niềm tin vào chính quyền”, Molina Swarup Asthana, Liên minh Châu Á-Úc cho biết.

“Chúng tôi ủng hộ việc tăng cường luật pháp để các thủ phạm phải chịu trách nhiệm về hành động của mình và nạn nhân có được công lý”.

Một ủy ban quốc hội Victoria về luật chống phỉ báng của tiểu bang sẽ họp vào Thứ Sáu này, cùng với những người ủng hộ kêu gọi luật dân sự và hình sự mạnh mẽ hơn để đảm bảo các thủ phạm phải chịu trách nhiệm về tội ác.

Tại Melbourne đã chứng kiến một số cuộc tấn công vào người Úc gốc Á kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Luật sư cấp cao của Trung tâm Luật Nhân quyền, Monique Hurley cho biết Victoria cần phải có lập trường cứng rắn hơn để giúp dập tắt những sự cố đang gia tăng.

“Sự gia tăng các sự cố có động cơ phân biệt chủng tộc nhắm vào những người đến từ các quốc gia châu Á trong đại dịch COVID-19 là đáng xấu hổ”, cô nói.

“Thời gian đã quá hạn để Chính phủ Andrew có lập trường chống lại sự không khoan dung và đưa ra các luật được thực hành tốt nhất để mọi người ở Victoria có thể sống một cuộc sống không bị ghét bỏ”.

Một liên minh gồm các hội đoàn, xã hội dân sự và các nhóm với nhiều tín ngưỡng khác nhau, cùng với những người ủng hộ… để đệ trình lên Ủy ban Nghị viện. (NQ)