Tuesday, June 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Tiệm nail Việt bị biểu tình vì chủ tiệm bị cho là kỳ thị ‘ngầm’

LULA, Georgia – Vụ này xảy ra tại thị xã Lula nằm cách thành phố Atlanta khoảng 80 dặm về hướng đông bắc. Dưới đây là bản lược dịch từ một bản tin địa phương được đăng trên báo The Gainesville Times do ký giả Nathan Berg viết và đăng chiều Thứ Sáu ngày 10 tháng 7, 2020.

Đọc Thêm