NSW, QLD & SA không buộc đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng

Những người ở NSW, QLD và SA sẽ không còn phải đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng.