Sunday, May 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

VIC: 95% kết quả xét nghiệm được trả về trong vòng 24 giờ

Bộ Y tế Victoria cho biết 95% kết quả xét nghiệm COVID-19 sẽ được báo cáo vào ngày hôm sau.

Các câu hỏi về thời gian quay vòng ở New South Wales đã được đưa ra vào Chủ Nhật sau khi có khiếu nại nói rằng phải mất tới 72 giờ để có kết quả xét nghiệm do số lượng xét nghiệm cao hơn trong đợt bùng phát hiện tại.

Phát ngôn viên của Bộ Y tế cho biết vào tối Chủ Nhật rằng chế độ xét nghiệm của Victoria là một trong những chế độ xét nghiệm tính theo đầu người cao nhất trên thế giới với hơn 7.7 triệu xét nghiệm đã được xử lý.

Trong tuần tính đến ngày 17 tháng 7, các phòng thí nghiệm của Victoria đã xử lý khoảng 33,832 mỗi ngày.

“Phần lớn kết quả xét nghiệm COVID-19 sẽ được trả về trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được”, phát ngôn viên nói.

“Trong đợt bùng phát hiện tại, khoảng 95% các xét nghiệm đã được báo cáo vào ngày hôm sau, và hầu như tất cả trong vòng 48 giờ”.

“Các mẫu từ các nhóm ưu tiên bao gồm nhân viên chăm sóc sức khỏe có triệu chứng, cư dân và nhân viên kiểm dịch khách sạn, những người có liên quan đến dịch bùng phát và những người sống trong các môi trường có nguy cơ cao như người chăm sóc người cao tuổi được coi là khẩn cấp nhất và các xét nghiệm của họ được ưu tiên”. (NQ)