Wednesday, June 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

26/5: Con số các trường hợp mới từ các tiểu bang của Úc


Dưới đây là tóm tắt nhanh về tin tức và con số các trường hợp mới từ các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc trong tuần qua, như đã đưa tin vào Thứ Sáu, ngày 26 tháng 5 năm 2023.

Các tiểu bang và vùng lãnh thổ đã báo cáo số liệu thống kê về COVID-19 của họ hàng tuần, thay vì thông qua các bản cập nhật hàng ngày được cung cấp từ những ngày đầu của đại dịch.

New South Wales

Tiểu bang NSW đã ghi nhận 14,409 trường hợp mới, giảm nhẹ so với tổng số 14,699 của tuần trước.

Có 1,366 trường hợp nhập viện, trong đó có 34 bệnh nhân trong khu ICU.

Có 69 trường hợp tử vong mới được công bố vào ngày hôm nay.

Victoria

Đã có 10,642 trường hợp mới ở Victoria trong tuần này.

Tiểu bang có 407 người nằm trong bệnh viện với COVID-19, trong đó có 17 người trong khu ICU.

Có 63 trường hợp tử vong mới được ghi nhận.

Queensland

Quy trình báo cáo COVID-19 mới của Queensland hiện hoạt động trên hệ thống trung bình luân phiên 7 ngày, khác với các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác.

Tiểu bang đã ghi nhận 757 trường hợp trung bình hàng ngày kể từ ngày 24 tháng Năm.

Trung bình 7 ngày có 3 trường hợp tử vong, với 277 bệnh nhân nhập viện, trong đó có 5 người trong khu ICU.

Nam Úc

Đã có 4,012 trường hợp mới được ghi nhận trong tuần này.

Nam Úc đã báo cáo 9 trường hợp tử vong mới.

Tây Úc

WA Health đã ghi nhận 4.486 ca mắc mới trong tuần qua.

Có 240 người nằm trong bệnh viện, trong đó có  7 người trong khu ICU.

Báo cáo tuần này bao gồm 30 trường hợp tử vong.

ACT

Đã có 996 trường hợp mới trong tuần này.

Có 32 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 2 người trong khu ICU.

Không có trường hợp tử vong mới đã được báo cáo.

Tasmania

Tasmania đã ghi nhận 1,381 trường hợp mới.

Đã có 26 người nhập viện trong tuần qua, trong đó có 23 người trong khu ICU.

1 tử vong mới đã được báo cáo.

Lãnh thổ phía Bắc (NT)

Đã có 203 trường hợp mới được ghi nhận ở Lãnh thổ phía Bắc.

Lãnh thổ phía Bắc có 6 bệnh nhân nằm trong bệnh viện.

Không có trường hợp tử vong mới được ghi nhận trong tuần này. (NQ)