Sunday, December 10, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

VEC: Các đề cử đã kết thúc và các lá phiếu đã được rút thăm cho cuộc bầu cử cấp Tiểu bang năm 2022


Thứ tự ứng cử viên trong các lá phiếu cho cuộc bầu cử Tiểu bang Victoria năm 2022 hiện đã được xác định, sau khi kết thúc các đề cử.  

740 ứng cử viên được đề cử cho Hạ viện và 454 cho Thượng viện – tổng số 1194 đề cử. Con số này cho thấy có sự gia tăng so với mức 887 ứng cử viên tại cuộc bầu cử cấp Tiểu bang năm 2018 và một số lượng ứng cử viên kỷ lục ở cả Hạ viện và Thượng viện cho một cuộc bầu cử cấp Tiểu bang.

Ủy viên Bầu cử Warwick Gately cho biết: “Chúng tôi dự kiến hơn một nửa trong tổng số cử tri Victoria bỏ phiếu sớm trong 2 tuần trước ngày bầu cử. ‘Danh sách các ứng cử viên cho từng đơn vị bầu cử có sẵn trên trang mạng của VEC và tôi khuyến khích cử tri tra cứu các ứng cử viên địa phương của mình trước khi đi bầu.’

Chiều nay, Ủy ban bầu cử Victoria (VEC) đã tiến hành rút thăm lá phiếu tại 88 địa điểm (ở mỗi vùng) để xác định thứ tự các ứng cử viên xuất hiện trên lá phiếu. Rút thăm được tiến hành bằng cách sử dụng một trình tạo số ngẫu nhiên an toàn bằng mật mã tiêu chuẩn ngành (cryptosecure random number generator, RNG). RNG được chọn là RNG đã được kiểm tra về tính ngẫu nhiên bằng cách sử dụng một loạt các phương pháp thống kê bao gồm các thử nghiệm của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST) (thêm thông tin có sẵn trên trang mạng của VEC)

Thời gian nộp các thẻ cách- bỏ-phiếu (how-to-vote card) cho các ứng cử viên sẽ bắt đầu vào Thứ Hai ngày 14 tháng 11 và sẽ kết thúc vào Thứ Sáu ngày 18 tháng 11. Cử tri sẽ có thể xem các thẻ cách-bỏ-phiếu trên trang mạng của VEC khi các thẻ này được VEC đăng ký.

Ông Gately đã chỉ ra rằng các thẻ cách-bỏ-phiếu chỉ là một gợi ý và tùy thuộc vào cử tri để quyết định số thứ tự ưu tiên nào cho ứng cử viên – từ lựa chọn đầu tiên đến lựa chọn cuối cùng.

Ông Gately cho biết: ‘Gần một nửa số phiếu bầu không hợp lệ là không hợp lệ do vô ý. Điều này có thể là do các cử tri ghi trùng số hoặc ghi thiếu số hoặc đánh dấu kiểm hay dấu gạch chéo thay vì ghi số.”

‘Nếu quý vị dự định bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu sớm, hãy xem ai được đề cử cho vùng và khu vực của quý vị và bắt đầu suy nghĩ về những lựa chọn của mình. Tại trung tâm bỏ phiếu, hãy đánh số các ứng cử viên theo thứ tự ưu tiên cho lựa chọn của quý vị và sau đó dành thời gian để kiểm tra xem quý vị đã đánh số tất cả các ứng cử viên mà không bị trùng lặp hoặc bỏ sót bất kỳ số nào không.’

Trang mạng của VEC cũng có các video ngắn về hướng dẫn điền các lá phiếu đúng cách bằng 23 ngôn ngữ khác nhau.

Các buổi bỏ phiếu sớm sẽ mở vào 9 giờ sáng Thứ Hai ngày 14 tháng 11. VEC đã sắp xếp kéo dài thời gian bỏ phiếu sớm trong nhiều ngày để đáp ứng phản hồi của.

Cử tri có thể xem các video ngắn và giờ bỏ phiếu sớm tại vec.vic.gov.au.