Úc ghi nhận 54,558 trường hợp COVID-19 mới & 52 tử vong


Cả nước Úc đã ghi nhận 52 trường hợp tử vong và 54,558 trường hợp nhiễm COVID-19 mới.

Hiện có 2,933 người đang ở trong bệnh viện và 123 người ở ICU.

Dưới đây là bản cập nhật COVID-19 của ngày hôm nay, theo từng tiểu bang và vùng lãnh thổ:

• VIC: 18 trường hợp tử vong và 13,181 trường hợp mới.

• NSW: 13 trường hợp tử vong và 12,020 trường hợp mới.

• QLD: 12 trường hợp tử vong và 6,555 trường hợp mới.

• WA: 3 trường hợp tử vong và 15,565 trường hợp mới.

• SA: 3 trường hợp tử vong và 4,616 trường hợp mới.

• TAS: 2 trường hợp tử vong và 1,118 trường hợp mới.

• NT: 1 trường hợp tử vong và 319 trường hợp mới.

• ACT: không có trường hợp tử vong và 1,217 trường hợp mới. (NQ)