‘Trả lại tự do cho người dân Victoria’, Tổng trưởng Ngân khố Liên bang Frydenberg kêu gọi Thủ hiến Andrews

Tổng trưởng Ngân khố Liên bang Josh Frydenberg đã thúc giục Thủ hiến Victoria Daniel Andrews nên giảm bớt các hạn chế phong tỏa vào cuối tuần này, nói rằng sức khỏe tâm thần của những người trẻ tuổi ở tiểu bang Victoria đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các hạn chế này.

Ông Frydenberg nói: “Xin hãy hiểu tác động của lệnh phong tỏa đối với sức khỏe tâm thần của mọi người”.

“Việc sử dụng các dịch vụ BeyondBlue cao hơn 77% ở VIC khi so sánh với các tiểu bang khác, thực sự là một lời nhắc nhở về tác động đau đớn của lệnh phong tỏa”.

“Xin hãy trả lại tự do cho người dân Victoria vào cuối tuần này”.

How to talk to your kids about the coronavirus – SU QLD

Ông cho biết, ông đã nói chuyện với các chuyên gia y tế, những người đã kê đơn thuốc chống trầm cảm cho những người trẻ từ 12 tuổi, và đề cập đến bức thư ngỏ được viết bởi các bác sĩ đa khoa tại tiểu bang Victoria.

“Thật quá đau lòng”, ông Frydenberg nói.

Ông cũng cho biết, tác động của việc không thể đi học đã ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe tâm thần của các em.

Trong tuần này, có một sự vui mừng và sự “nhẹ nhõm” khi các em học sinh trở lại trường học sau nhiều tháng bị “nhốt” học ở nhà.

Support for kids + mental health tips and resources | Indigenous.gov.au

Đại dịch gây ra khủng hoảng sức khỏe tâm thần

Các số liệu mới đã vẽ nên một bức tranh tồi tệ về cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần của người Úc trong đại dịch Coronavirus.

Theo số liệu của Bộ Y tế Khối thịnh vượng chung, hơn 1 Triệu người Úc đã được điều trị sức khỏe tâm thần trong thời gian “thảm họa sức khỏe cộng đồng”.

Mental health GIF - Find on GIFER

Tình hình còn tồi tệ hơn nhiều ở Victoria khi bị lệnh phong tỏa chặt chẽ, với tiểu bang đã ghi nhận mức tăng 30% các trường hợp trong bốn tuần qua.

Một số dịch vụ về khủng hoảng đã chứng kiến ​​nhu cầu tăng đột biến 67% trong bốn-tuần, với khả năng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần của trẻ em cũng tăng hơn 30% kể từ tháng 9.

Trên thực tế, vào tháng 9 và tháng 10, 350,884 người dân Victoria đã tìm cách tiếp cận với các bác sĩ đa khoa, bác sĩ tâm thần, bác sĩ tâm lý và phương pháp điều trị tư vấn do Medicare tài trợ -một con số cao gấp ba lần mức trung bình của Úc. (NQ)

Cần phải nói chuyện với ai đó?

Đừng đi một mình. Vui lòng liên lạc để được giúp đỡ.
Lifeline: 13 11 14 hoặc lifeline.org.au
Beyond Blue: 1300 22 46 36 hoặc beyondblue.org.au
Dịch vụ hỗ trợ Coronavirus của Beyond Blue: 1800 512 348 hoặc coronavirus.beyondblue.org.au
Đường dây trợ giúp trẻ em: 1800 55 1800 hoặc kidshelpline.com.au
Headspace: 1800 650 890 hoặc headspace.org.au
Bạn đang lo lắng? Làm bài đố trắc nghiệm Beyond Blue để xem cách bạn đang theo dõi và liệu bạn có thể hưởng lợi từ hỗ trợ hay không…

Những người Victoria bị bạo lực gia đình trong thời gian bị phong tỏa, được kêu gọi tìm kiếm sự giúp đỡ

Các dịch vụ hỗ trợ gia đình và bạo lực gia đình:
•Đường dây trợ giúp quốc gia 1800 Respect: 1800 737 732
•Đường dây Khủng hoảng dành cho Phụ Nữ (NSW): 1800 656 463
•Đường dây Khủng hoảng Safe Steps (VIC): 1800 015 188
•Dịch vụ giới thiệu cho Đàn Ông: 1300 766 491
•Lifeline (Đường dây khủng hoảng 24 giờ): 131 114
•Những Mối Quan Hệ Úc: 1300 364 277