TÍNH PHÍ SAI: Optus trả lại $800,000 cho khách hàng

“Lỗ hổng” thanh toán đã khiến một số khách hàng bị tính phí sai số tiền lên đến $10,000 đôla, với lỗi đã ảnh hưởng đến hàng loạt người trong 10 năm.

Optus đã bị buộc phải hoàn lại gần $800,000 đôla cho gần 1,000 doanh nghiệp sau khi họ tính phí dịch vụ điện thoại cố định khi họ thậm chí không phải là khách hàng nữa.

Một cuộc điều tra của Cơ quan Truyền thông và Truyền thông Úc (ACMA) cho thấy Optus tiếp tục lập hóa đơn cho khách hàng sau khi họ đã chuyển dịch vụ của mình cho các nhà cung cấp khác.

Các lỗi kéo dài trong khoảng thời gian 10 năm, xảy ra từ tháng 2 năm 2011 đến tháng 3 năm 2021.

Optus đã thông báo cho ACMA rằng sự cố xảy ra do ngày kết thúc thanh toán không chính xác được nhập vào hệ thống của khách hàng chuyển sang các công ty viễn thông khác.

Chủ tịch ACMA Nerida O’Loughlin cho biết tính chính xác của hóa đơn là mối quan tâm lớn đối với người tiêu dùng, bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ.

“Những lỗi như thế này của Optus có thể gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh nhỏ. 15 Khách hàng trong số này đã bị tính phí hơn $10,000 đôla, đây có thể là một số tiền rất lớn đối với một doanh nghiệp nhỏ bị mất”, bà nói.

“Optus là công ty viễn thông lớn thứ hai ở Úc và nên có các hệ thống để bảo đảm nó tuân thủ tất cả các quy định liên quan”.

“Thật đáng báo động và không thể chấp nhận được rằng một lỗ hổng cơ bản như vậy lại không được phát hiện trong hệ thống của Optus trong một thời gian dài”.

Bà nói thêm rằng ACMA đang giám sát chặt chẽ Optus để bảo đảm Optus hoàn lại tiền cho tất cả các khách hàng bị ảnh hưởng và thực hiện hành động để giảm nguy cơ xảy ra lỗi thanh toán trong tương lai.

Theo Bộ luật Bảo vệ Người tiêu dùng Viễn thông (TCP), các nhà viễn thông phải có khả năng chứng minh rằng các khoản phí trên hóa đơn của họ là hợp lệ.

Trong trường hợp này, các khoản phí Optus không hợp lệ vì công ty không còn cung cấp các dịch vụ này cho những khách hàng bị ảnh hưởng.

Sau cuộc điều tra, ACMA đã chính thức chỉ đạo Optus tuân thủ Bộ luật TCP.

Bất kỳ sự không tuân thủ nào nữa có thể dẫn đến hậu quả đáng kể, chẳng hạn như hình phạt lên đến $250,000 đôla vì không tuân thủ chỉ đạo ACMA.

Optus đã liên hệ với tất cả các khách hàng bị ảnh hưởng và cho đến nay đã hoàn trả 98% phí cộng với lãi suất.

Công ty cũng thường xuyên báo cáo lại cho ACMA về chương trình hoàn tiền của mình.

Phát ngôn viên của Optus cho biết công ty viễn thông đã báo cáo vấn đề với ACMA và cam kết hoàn lại tiền.

“Theo xác nhận của ACMA, Optus đã liên hệ với 100% tất cả các khách hàng bị ảnh hưởng và hoàn trả 98% phí cộng với lãi suất”, phát ngôn viên nói.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với ACMA về chương trình hoàn tiền của chúng tôi”. (NQ)