Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

ĐỪNG UỐNG: Rượu gin và vodka bị thu hồi vì ‘lỗi đóng gói’ nguy hiểm

Các loại rượu gin và vodka đã được thu hồi từ các cửa hàng của Dan Murphy’s và BWS trên hầu hết khắp nước Úc.

Ampersand Projects đang tiến hành thu hồi các chai Pink Gin Soda, Vodka Soda và Vodka Soda Black dung tích 355ml.

Các sản phẩm bị thu hồi đã được bán tại Dan Murphy’s, BWS và các nhà bán lẻ trên trực tuyến trên toàn quốc và độc lập, các cửa hàng rượu và các cơ sở được cấp phép ở QLD, NSW, ACT, VIC, TAS và WA.

Tiêu chuẩn Thực phẩm Australia khuyên rằng việc thu hồi là do “lỗi đóng gói”, có nghĩa là nắp có thể bật ra khỏi chai và gây thương tích.

Các chai sau đây được đưa vào diện thu hồi:

• Pink Gin Soda —Lô LC14: BB: 05.08.23, Lô LC13: BB: 23.08.23 -25.08.23, Lô LC18: BB: 01.09.23 – 03.09.23

• Vodka Soda —Lô LC11: BB: 14.08.23 -16.08.23

• Vodka Soda Black —Lô LC12: BB: 10.08.23 -13.08.23

“Sản phẩm này có thể gây thương tích nếu mở ra”, Tiêu chuẩn Thực phẩm Australia khuyến cáo.

“Người tiêu dùng không nên mở hoặc uống sản phẩm này và thải bỏ nó một cách an toàn (tránh xa cơ thể). Vui lòng liên hệ với Ampersand Projects để được hướng dẫn xử lý an toàn và thu xếp việc hoàn trả”.

Để biết thêm về thông tin, hãy truy cập vào đây. (NQ)