Tiết lộ 5 trò gian lận hàng đầu trong tuần nhận thức về lừa đảo tại Victoria


Yêu cầu chuyển tiền, lừa đảo và giả mạo cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn văn bản là một trong năm trò lừa đảo hàng đầu nhắm vào người dân Victoria, theo dữ liệu do Consumer Affairs Victoria tiết lộ.

Những hứa hẹn về số tiền lớn, đổi lại việc trả trước, đứng đầu danh sách với 660 báo cáo trong năm 2020-21, so với chỉ 330 trong năm tài chính trước đó.

Bộ phận Người tiêu dùng Victoria đã nhận được hơn 2,000 báo cáo về các vụ lừa đảo trong giai đoạn 2020-21, trong đó 5 trò lừa đảo hàng đầu là:

• Lừa đảo chuyển tiền (hứa hẹn hoàn lại tiền với một khoản phí) -660 báo cáo

• Lừa đảo (lấy cắp thông tin cá nhân qua email, tin nhắn văn bản hoặc thư thoại) -567

• Báo cáo lừa đảo cuộc gọi và tin nhắn văn bản hỗn hợp -315 báo cáo

• Lừa đảo đầu tư và tài chính -182 báo cáo

• Giao dịch giả -105 báo cáo

Những con số này làm cho chủ đề của tuần nhận thức về lừa đảo năm nay -Let’s Talk Scams -rất hợp thời.

Nhiều người gặp phải hành vi lừa đảo không bao giờ báo cáo điều đó với bất kỳ ai do cảm thấy xấu hổ, nhưng điều quan trọng là phải tiếp tục nói chuyện để giảm đi sự kỳ thị và ngăn chặn lừa đảo xảy ra ngay từ đầu.

Người dân Victoria được khuyến khích duy trì cuộc trò chuyện bằng cách nhắc nhở gia đình và bạn bè của họ nghiên cứu trước khi gửi bất kỳ khoản tiền nào cho người bán hàng trực tuyến và không bao giờ đưa tiền hoặc chi tiết ngân hàng để nhận giải thưởng.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về các trò gian lận và cách tự bảo vệ mình tại consumer.vic.gov.au/scams. (NQ)