Wednesday, June 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thủ Hiến Victoria Daniel Andrews chờ đợi quyết định của tòa án, nhưng lúc nào ông cũng muốn giúp đỡ cho CĐNVTD-VIC


THÔNG BÁO

V/v: Thủ Hiến Victoria Daniel Andrews chờ đợi quyết định của tòa án, nhưng lúc nào ông cũng muốn giúp đỡ cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria.

Melbourne, ngày 28 tháng 4 năm 2023

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Được ông Nguyễn Hồng Anh chủ bút báo TiVi Tuần San online và Luật sư Nguyễn Tân Hài phỏng vấn, ngày 26/4/2023 Thủ Hiến Victoria Daniel Andrews cho biết ông đã được cố vấn là Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria đang khởi kiện để đòi lại Dự án Trung Tâm Sinh Hoạt Văn Hoá Việt Úc và Bảo Tàng.

Trước cuộc phỏng vấn, Luật sư Nguyễn Tân Hải đã thay mặt Ban Chấp Hành Cộng Đồng gặp riêng bà Cố vấn Cao Cấp của ông Daniel Andrews và trao cho bà Bản Tường Trình của Tiểu Ban Duyệt Xét dầy gần 700 trang đưa ra đầy đủ bằng chứng cho thấy Dự Án là thuộc quyền sở hữu của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria. Nhưng Dự Án đã bị các Ban Chấp Hành tiền nhiệm cho thành lập Công Ty Viện Bảo Tàng rồi chuyển giao Dự án một cách bất hợp pháp cho Công ty này.

Luật sư Nguyễn Tân Hải cũng đã giải thích cho bà rõ lý do tại sao Cộng Đồng phải tiến hành việc khởi kiện để đòi lại Dự án.

Trả lời phỏng vấn, ông Daniel Andrews cho biết ông đợi quyết định của tòa án nhưng lúc nào ông cũng muốn giúp đỡ cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria.

Ông còn cho biết ông muốn dự án được hoàn tất vào năm 2025, để kỷ niệm 50 năm thành lập Cộng Đồng và khoản tiền ông hứa trợ cấp khi ra tranh cử đã được đưa vào ngân sách năm nay.

Cuối phần phỏng vấn Thủ Hiến Daniel Andrews cho biết ông mong muốn “ít luật sư và thêm nhiều thợ xây” để dự án sớm được khánh thành.

Theo chúng tôi nhận xét thì tín hiệu này nhằm gởi cho phía Công Ty Viện Bảo Tàng hãy tự duyệt xét và trao trả quyền sở hữu Dự Án cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria tránh việc kiện tụng vô ích.

Trân trọng kính mời quý vị vào trang TiVi Tuần San online từ phút thứ 18-23 để nghe phần phỏng vấn nói trên (https://www.youtube.com/watch?v=PvcWEwRM4yQ&t=2200s).

Nay trân trọng kính báo.

TM. BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch