Cách nào để nhận khoản trợ cấp $600 và $375; VIC chờ đến Thứ Sáu này

Cư dân ở NSW hiện có thể nộp đơn để yêu cầu các khoản trợ cấp khẩn cấp của họ, nhưng công nhân ở Victoria vẫn phải chờ đợi thêm vài ngày.

Tổng trưởng Bộ Dịch vụ Chính phủ Linda Reynolds (Hình The Conversation)

Tổng trưởng Bộ Dịch vụ Chính phủ Linda Reynolds xác nhận rằng cư dân ở Victoria sẽ phải đợi đến Thứ Sáu 23/7 để nộp đơn xin hỗ trợ phong tỏa.

Nhưng cư dân ở NSW có thể nộp đơn xin các khoản trợ cấp của họ ngay lập tức.

Bà Reynolds cho biết: “Cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để yêu cầu trợ cấp là thông qua MyGov”.

Những người Úc sống tại các điểm nóng Covid-19 đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp thảm họa $375 nếu họ mất từ ​​8 giờ đến 20 giờ làm việc và nhận được $600 đôla nếu họ mất 20 giờ trở lên.

Những người lao động có thể mong đợi các khoản trợ cấp được trả sau khi thực hiện việc đăng ký MyGov của họ.

Bà Reynolds bảo đảm rằng một khi nộp đơn đăng ký, các khoản trợ cấp sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn một cách nhanh chóng.

“(Khoản trợ cấp) đến trực tiếp và rất nhanh chóng cho các cá nhân –truy cập vào tài khoản ngân hàng của họ, để giúp họ ngay lập tức”, bà nói.

Nhưng cư dân ở Victoria đã không được khuyến khích nộp đơn vào ngay lúc này.

Bà Reynolds nói: “Người Victoria không phải làm bất cứ việc gì cho đến Thứ Sáu”.

“Từ Thứ Sáu, nếu các tình huống như vậy theo tuyên bố của Chính phủ Victoria và Chính phủ Liên bang, thì người dân Victoria có thể truy cập trên mạng trực tuyến Services Australia để làm nộp đơn đăng ký”.

Bà Reynolds cũng xác nhận rằng mặc dù có 12 trường hợp Covid-19 đang hoạt động, nhưng cư dân ở Tây Úc vẫn chưa đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp $375 hoặc $600.

Đối với những cư dân có yêu cầu cụ thể, chẳng hạn như người có thị thực hoặc những người cần sự hỗ trợ về ngôn ngữ, bà Reynolds khuyến khích gọi Bộ Dịch Vụ Úc theo số 180 22 66.

Đối với tất cả các yêu cầu khác, bà Reynolds khuyên bạn nên truy cập vào tài khoản MyGov và đăng ký trên trực tuyến.

Bà Reynolds đã nói rõ rằng đây sẽ là khoản trợ  cấp duy nhất vào lúc này, và từ chối các đề nghị về chương trình JobKeeper nên được đưa trở lại.

“JobKeeper đã được triển khai vào năm ngoái cho tình huống rất cụ thể… một cuộc phong tỏa toàn quốc”, bà nói.

“Tình hình đã phát triển đáng kể kể từ đó”.

Mặc dù các khoản trợ cấp thấp hơn đáng kể so với khoản trợ cấp của JobKeeper là $750 đôla mỗi tuần vào lúc ban đầu, bà Reynolds cho biết hệ thống mới là “một cách tốt hơn” để hỗ trợ người lao động. (NQ)