Thêm 2 trường hợp Omicron ở Victoria sau khi đến từ các chuyến bay Dubai


Thêm 2 trường hợp Omicron nữa đã được xác nhận ở tiểu bang Victoria.

Trong vài ngày qua, Bộ Y Tế đã điều tra một số trường hợp bị nghi ngờ là biến thể này và đã xác nhận 2 trường hợp Omicron vào ngày Thứ Sáu 10/12.

Như thế nâng tổng số các trường hợp Omicron ở Victoria là 3 trường hợp.

Một trong những trường hợp mới được xác nhận là từ một du khách trở về đã hạ cánh xuống Melbourne từ Dubai vào ngày 30 tháng 11.

Trường hợp mới thứ hai trên cùng chuyến bay.

Hiện đang tiến hành giải trình tự bộ gen để xác nhận xem có người thứ ba trên chuyến bay cũng đang nhiễm Omicron hay không và những hành khách còn lại đã được liên lạc và yêu cầu xét nghiệm COVID-19.

Trường hợp thứ ba của biến thể này ở Victoria đã được biết đến và là một du khách đến Victoria vào ngày 3 tháng 12 trên chuyến bay từ Hoà Lan qua Abu Dhabi.

Họ đã được đưa thẳng đến kiểm dịch khách sạn và không được ở trong cộng đồng khi đang lây nhiễm.

Đã có 3 trường hợp bị nghi ngờ khác trong những ngày trước đó, nhưng Bộ Y Tế cho biết tất cả những người này được cho là nhiễm Delta. (NQ)