Sunday, December 10, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

THAY ĐỔI: Quy tắc cách ly nới lỏng cho liên hệ gần gũi với COVID tại VIC


Bộ Y tế đã tiết lộ rằng người dân Victoria có thể tránh một Giáng Sinh trong hoàn cảnh bắt buộc cách ly bằng cách ra ngoài trời trong tuần tới.

Với việc nhiều người dân Victoria tỏ ra sợ hãi trước lệnh cách ly hơn là bản thân vi-rút, các cơ quan y tế đang kêu gọi tổ chức đón Giáng Sinh ngoài trời và trong thời gian ngắn hơn.

Những người tiếp xúc không phải hộ gia đình đã được tiêm phòng đầy đủ không còn cần phải cách ly trong 7 ngày nếu tiếp xúc với một trường hợp Omicron dương tính.

Một người sẽ được coi là người liên hệ gần gũi trong gia đình nếu họ đã ở bên-trong 4 giờ với một trường hợp dương tính.

“Hãy đón Giáng Sinh trên hiên hoặc giảm thời gian của bạn bên-trong với những người khác xuống dưới 4 giờ,” một tuyên bố của Bộ Y tế cho biết.

“Bạn vẫn có thể phải xét nghiệm nhưng thời gian cách ly của bạn sẽ ngắn hơn”.

Nó xảy ra khi Bộ Y tế Victoria sửa đổi các yêu cầu cách ly đối với những người tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ Omicron.

Trước đây, những người không tiếp xúc với hộ gia đình đã được khuyến cáo nên đi xét nghiệm và cách ly trong 7 ngày nếu được tiêm chủng đầy đủ (hoặc 14 ngày nếu không).

Các quy tắc được áp dụng trên theo từng trường hợp sau khi xem xét sức khỏe cộng đồng.

Nhưng trong tương lai, các liên hệ gần gũi ở Victoria sẽ tuân theo các giao thức tiêu chuẩn bất kể biến thể nào.

Điều đó có nghĩa là những người tiếp xúc trong gia đình phải cách ly trong 7 hoặc 14 ngày, nhưng những người tiếp xúc không phải trong gia đình -chẳng hạn như những người tiếp xúc xã hội, nơi làm việc hoặc giáo dục -được khuyên nên làm xét nghiệm PCR và cách ly cho đến khi họ nhận được kết quả âm tính.

Bộ Y tế vẫn sẽ quản lý một số liên hệ nhất định -đặc biệt là tại các sự kiện tiềm ẩn hoặc có khả năng xảy ra siêu lan truyền một cách thận trọng hơn, nhưng việc này sẽ được thực hiện trên cơ sở từng trường hợp cụ thể và ngoại lệ.

Liên hệ trong những tình huống này sẽ được thông báo trực tiếp. (NQ)