Friday, July 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

THAY ĐỔI LỚN: Các hạn chế sẽ được nới lỏng vào tuần này tại Victoria khi mục tiêu tiêm chủng 90% đạt được


Thủ hiến Tiểu bang Victoria, ông Daniel Andrews đã đưa ra một gợi ý lớn về thời điểm các hạn chế có thể giảm bớt ở Melbourne và trên khắp tiểu bang Victoria.

Người dân Victoria có thể mong đợi “về cơ bản là không có quy tắc” trong những ngày tới, ông Daniel Andrews đã bật đèn xanh.

Thủ hiến Daniel Andrews cho biết tiểu bang sẽ chuyển sang nới lỏng các hạn chế COVID-19 vào tuần này khi mục tiêu tiêm chủng 90% những người từ 16 tuổi trở lên, đạt được.

“Có thể là Thứ Năm, có thể là Thứ Sáu”, ông nói. “Điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ được yêu cầu đeo khẩu trang trong các môi trường rất nhạy cảm; giao thông công cộng, bệnh viện, cơ sở chăm sóc người cao tuổi…”.

 “Và các chỉ số mật độ và giới hạn khác cũng được gở bỏ, ngoại trừ 10 địa điểm lớn nhất trong tiểu bang”.

Khoảng 87% cư dân Victoria trên 12 tuổi được tiêm chủng đầy đủ.

Các hạn chế được thiết lập để giảm bớt hơn nữa ở Victoria sau khi 90% những người từ 12 tuổi trở lên được tiêm chủng hai liều, dự kiến ​​sẽ đạt được vào ngày 24 tháng 11.

Giới hạn tụ tập, giới hạn năng suất và mật độ sẽ không còn được áp dụng khi tiểu bang đạt đến ngưỡng đó. (NQ)