Hơn 10,000 người Úc nộp đơn khiếu nại về thương tích do vắc-xin Coronavirus


Người đóng thuế đang phải đối mặt với một hóa đơn kếch xù cho những ca chấn thương do vắc-xin coronavirus hiếm gặp nhưng đáng kể, với ít nhất 10,000 người dự định yêu cầu bồi thường theo chương trình bồi thường không có lỗi của chính phủ Liên bang.

Bộ Dịch vụ Úc đang xây dựng một cổng thông tin trực tuyến, sẽ ra mắt vào tháng tới, cho các yêu cầu chưa được giải quyết trên $5,000 từ những người bị thương và mất thu nhập do vắc-xin COVID-19 của họ, với khoản bồi thường cho chi phí y tế và lương bị mất do chính phủ chi trả.

Cơ quan Quản lý Dược phẩm đã ghi nhận 78,880 tác dụng phụ liên quan đến tiêm chủng COVID-19, chiếm một thiểu số nhỏ (0.21%) trong số 37.8 triệu liều được tiêm cho 18.4 triệu người, vào ngày 7 tháng 11. Phần lớn trong số 78,000 tác dụng phụ đó là ở mức độ nhẹ các hiệu ứng, bao gồm nhức đầu, buồn nôn và đau cánh tay.

Đối với các yêu cầu đòi bồi thường từ $5,000 đến $20,000, những người yêu cầu bồi thường cần phải nằm viện ít nhất một đêm, sẽ cần chỉ định họ đang đòi bồi thường dưới $20,000 đôla và cung cấp bằng chứng có thể áp dụng về bản chất của thương tích và tài liệu y tế về mối quan hệ có khả năng xảy ra với mũi tiêm Covid-19.

Chính phủ cho biết các yêu cầu về bằng chứng đối với các yêu cầu bồi thường từ $20,000 đôla trở lên, bao gồm cả cái chết, vẫn đang được phát triển và sẽ được thông báo như một phần của thông tin bổ sung về chương trình trong tương lai.

Tuy nhiên, chính phủ không tiết lộ tiêu chuẩn chứng minh nào sẽ được yêu cầu để xác định rằng thương tích của người đó là do vắc-xin gây ra theo chương trình hiện tại của họ.

9 Người đã chết sau khi gặp phản ứng bất lợi với vắc-xin Covid-19 ở Úc.

Chính phủ nhấn mạnh rằng rủi ro liên quan đến việc nhiễm Covid-19 lớn hơn nhiều so với rủi ro nhỏ liên quan đến vắc-xin. (NQ)