Wednesday, June 26, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Số người chết vì COVID-19 tại Úc gần 6,000 người


Gần 6,000 người đã chết vì COVID-19 ở Úc.

Theo Sở Thống kê Úc (ABS), 5,940 người đã chết vì virus kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Sở thống kê cho biết nguyên nhân cơ bản gây tử vong cho đa số (5,335) những người đó là COVID-19.

Sở thống kê cho biết, 605 người khác chết vì các nguyên nhân chính khác nhưng có kết quả dương tính với COVID-19 vào thời điểm chết.

Tình trạng tim mãn tính là tình trạng mãn tính đã có từ trước phổ biến nhất đối với những người nhiễm COVID-19 được chứng nhận là nguyên nhân cơ bản dẫn đến cái chết của họ.

ABS cho biết độ tuổi trung bình của những người chết vì COVID-19 là 83.9 tuổi.

Nam giới có số ca tử vong cao hơn, với tổng số 3,112. Trung bình, số ca tử vong do COVID-19 có 2.9 bệnh và tình trạng khác được chứng nhận cùng với virus. (NQ)