Friday, April 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Gần 6 triệu người Úc đã bỏ phiếu hay đăng ký bỏ phiếu qua bưu điện


Gần 6 triệu người Úc đã bỏ phiếu sớm, trước cuộc Bầu cử Liên bang vào Thứ Bảy 21/5 tuần này.

Ủy ban Bầu cử Úc (AEC) cho biết hơn 3.21 triệu người đã bỏ phiếu tại các trung tâm bỏ phiếu sớm.

AEC cũng cho biết họ đã nhận được 2.62 triệu đơn đăng ký bỏ phiếu qua bưu điện, tăng từ 1.5 triệu vào năm 2019.

“Bỏ phiếu sớm đang diễn ra vô cùng tốt đẹp và với khoảng 550 trung tâm mở cửa, sẽ có những lựa chọn khả dụng trong những ngày tới cho những người cần bỏ phiếu”, Ủy viên bầu cử, ông Tom Rogers nói.

“Nếu bạn bận rộn vào Thứ Bảy, dễ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 hoặc không chắc chắn về hoàn cảnh của bạn thì bạn cần lên kế hoạch bỏ phiếu sớm”.

“Gần 6 triệu cử tri đã bỏ phiếu trước hay là đã đăng ký bỏ phiếu qua đường bưu điện, và nhiều người nữa sẽ cần đến trong những ngày tới”.

Tìm nơi bỏ phiếu sớm tại aec.gov.au.

Đọc mọi thứ mà bạn cần biết về việc bỏ phiếu sớm tại đây.

Hôm nay là ngày cuối cùng để nộp đơn cho một cuộc bỏ phiếu qua bưu điện. Nếu bạn vẫn muốn nộp đơn, bạn có thể đến 6 giờ tối vào ngày hôm nay. (NQ)