Wednesday, June 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

SEMVAC đến gặp DB Liên bang Mark Dreyfus 14/04/2022


Trước và sau cuộc bầu cử liên bang tháng 5/2022 và tiểu bang tháng 11/2022, SEMVAC gởi một số đại diện đến gặp các Dân biểu liên bang hoặc tiểu bang trong vùng, để các vị này hiểu rõ hơn về nhu cầu của cộng đồng Việt, và để sau cuộc bầu cử, khi SEMVAC vận động với các chính quyền về chính sách ảnh hưởng đến quyền lợi của người Việt ở Đông Nam Melbourne, thì SEMVAC sẽ mời gọi các DB này ủng hộ cuộc vận động.

Mark Dreyfus là Dân biểu Liên bang, thành viên của Hạ viện từ năm 2007, đại diện Đơn vị Isaacs cho Đảng Lao động, Victoria.

Cuộc họp ngày 14/4 với DB liên bang Mark Dreyfus ở VP tại Mordialloc của ông (coi HÌNH) là 1 phần trong nỗ lực nói trên. Dân biểu Mark Dreyfus cũng từng là Tổng trưởng Tư pháp trước đây.

NHU CẦU CỦA NGƯỜI VIỆT

Ông Đoàn Việt Trung nói về việc có nhu cầu lớn ở Đông Nam Melbourne cho những dịch vụ như SEMVAC Helps để giúp những ai không rành tiếng Anh, và nhà dưỡng lão cho các bác lớn tuổi nào không thể được chăm sóc ở nhà.

Ông Mark Dreyfus nói ông mạnh mẽ muốn các chính quyền Úc có chính sách hỗ trợ cho những nhà dưỡng lão dành cho các sắc dân, vì ông hiểu là đến tuổi già thì nhiều người muốn quay về nói tiếng mẹ đẻ. Và, tuy chính quyền Úc tạo điều kiện để di dân học tiếng Anh, nhưng luôn luôn có một số người thấy tiếng Anh quá khó. So với tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha, 2 ngôn ngữ mà ông đã học, thì tiếng Anh khó hơn.

Ông Đoàn Việt Trung và Ông Mark Dreyfus bên ngoài văn phòng của Dân biểu Liên bang đại diện Isaacs, VIC.

ÚC VIỆN TRỢ CHO ĐẢNG CSVN

Một quan điểm của nhiều người tranh đấu trong Việt Nam cũng được ông Đoàn Việt Trung chuyển đến Dân biểu Mark Dreyfus, rằng chương trình viện trợ của Úc cho người dân VN qua các tổ chức xã hội dân sự, cũng không khác gì Canberra viện trợ cho Đảng CSVN, vì chỉ những tổ chức được chế độ Hà Nội cấp giấy phép mới được quyền nộp đơn tài trợ cho các đề án hoạt động.

Về điểm này, ông Mark Dreyfus ghi chép vô sổ. Sắp tới, khi SEMVAC vận động với Ngoại trưởng yêu cầu thay đổi chính sách về viện trợ, có lẽ Bộ Ngoại giao sẽ chống lại sự thay đổi này. Để đối phó lại, SEMVAC sẽ quay lại yêu cầu vị DB này và các DB khác hỗ trợ. (DVT)