Monday, June 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Chích ngừa Covid tại VP SEMVAC Thứ Bảy CN 23&24, *sẽ thêm* CN 31/10

Do nhu cầu khá cao, nên sẽ có thêm 1 ngày chích ngừa, là Chủ Nhật 31/10, 10g sáng – 5g chiều, thuốc AstraZeneca và Pfizer.

Một số hình ảnh cuối tuần qua, Thứ Bảy 16/10 & Chủ Nhật 17/10

(140 người đến chích)

VIDEO (BẤM VÀO NÚT TRÊN ĐỂ XEM): Cho thấy toàn cảnh từ ngoài vô trong Vax Hub tại VP SEMVAC.

Trước mấy ngày: Dán bích chương; Trao tờ rơi

Đóng bảng

Chụp hình chung

Nơi ngồi đợi ngoài VP

Khi bước vô: đo thân nhiệt, ký giấy, rửa tay

DS / BS chích

Ngồi 15 phút trước khi ra về

SEMVAC in khi được nhờ in GIẤY CHỨNG NHẬN

App SEMVAC trên iPhone và Android: thông tin hữu ích, giúp đỡ thực tế

Để tự cài app SEMVAC: Trong App Store (iPhone) hoặc Google Play (Android), gõ “SEMVAC” sẽ thấy logo bản đồ VN. Hoặc đến VP SEMVAC để được hướng dẫn cài đặt app

App SEMVAC, trang CovidViet.com, và Bản tin SEMVAC này, là do chính quyền Victoria tài trợ.