Monday, May 27, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

SEMVAC: Bạn nhận được lá thư này?

16/12/2021 -Thư này của chính quyền liên bang, về việc mũi tăng cường.

Các điểm chính là:

– Mũi tăng cường là để gia tăng và kéo dài hơn sức bảo vệ của 2 mũi trước

– Mũi tăng cường có quyền khác hiệu với 2 liều thuốc trước

– Những ai suy yếu hệ thống miễn nhiễm, và đã chích 3 mũi, thì chưa nên chích mũi 4

5 tháng, không phải 6 tháng

Lá thư trên đây nói đợi 6 tháng sau khi chích mũi thứ nhì rồi mới chích mũi tăng cường. Tuy nhiên, tin này đã cũ (có lẽ việc in nhiều triệu thư rồi gởi toàn quốc thì khá chậm chạp). Tuần trước, chính quyền Úc giảm từ 6 xuống 5 tháng.

Không thể rời nhà để đi chích? Có thể được chích ở nhà

Nếu sức khỏe không cho phép hoặc có hoàn cảnh đặc biệt không thể đến chỗ chích, thì có quyền được chích ở nhà. Tại Springvale, tiệm thuốc tây O’Briens Pharmacy cho SEMVAC biết là họ có dược sĩ đến nhà chích.

Điện thoại: 9546 2972

Vài thông tin về sinh hoạt của SEMVAC

#SEMVAC sẽ đóng cửa VP từ cuối ngày Thứ Bảy 18/12, mở cửa lại từ sáng Thứ tư 05/01/2022

#SEMVACHelps- Thân chủ lái xe ban đêm quên mở đèn bị phạt

$238 không trả, nay số tiền tăng lên thành $380, không đủ khả năng trả vì đang lãnh tiền thất nghiệp. Thiện nguyện viên gọi điện xin cho thân chủ trả góp

#SEMVACHelps- Van A Nguyen hay A Van Nguyen?

Bây giờ Medicare không nhận đổi tên mà cho *thêm* tên cho đúng vào trong hệ thống của Medicare

#SEMVACHelps- Thân chủ muốn điều chỉnh tên trên Medicare, TNV giúp thân chủ vô myGov bỏ thêm tên đúng theo bằng lái, từ nay thân chủ có thể sử dụng Medicare với tên trong bằng lái.