Monday, April 15, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

SEMVAC giải thích về Omicron


1. Tại sao gọi là Omicron? Phát âm thế nào?

Trong mẫu tự Hy Lạp, chữ cái O có 2 dạng, Omega là O lớn, Omicron là O nhỏ. Phần “mi” trong tiếng Anh phát âm “mai” thì phổ thông hơn “mi”. Biến thể gần đây nhất là Mu. Lẽ ra đến Nu rồi Xi rồi Omicron. Theo phát ngôn nhân Tarik Jasarevic của WHO thì Nu nghe giống “new”, còn Xi giống một họ phổ thông, do đó WHO nhảy tới Omicron. Lời giải thích về Xi thiếu sức thuyết phục vì số người có họ Mu đông hơn họ Xi.

2. Omicron khác các biến thể kia ở chỗ nào?

Omicron cũng là hình cầu có gai như mọi virút Covid. Mỗi gai – tiếng Anh gọi là spike – là một protein làm bằng rất nhiều phân tử. Gai là dụng cụ để virút chui vô tế bào để sản xuất nhiều virút, và cũng là nơi mà một số thuốc ngừa vô hiệu hóa virút. Các phân tử trong gai của Omicron có 32 thay đổi so với các biến thể khác.

3. Omicron lan mau không, bệnh nặng không?

Theo các thống kê thì Omicron lan truyền mau hơn nhưng bệnh nhẹ hơn các biến thể khác. Tuy nhiên, số thống kê về Omicron còn rất ít, và nhiều bệnh nhân là người trẻ tuổi ở Phi Châu có Omicron – bệnh tình nhẹ cũng có thể do đó một phần. Tóm lại là còn sớm quá, chưa biết chắc.

4. Có cần thuốc ngừa mới không? Khi nào có?

Trong mấy ngày qua, một số thử nghiệm ở tầm mức nhỏ cho thấy các thuốc ngừa vẫn giúp cơ thể chống lại Omicron. Các hãng thuốc như Moderna và AstraZeneca đang có thêm nhiều cuộc thử nghiệm quy mô hơn để biết có cần điều chỉnh không, còn Pfizer nói nếu cần sẽ điều chỉnh trong vòng 6 tuần, và sẽ sản xuất trước cuối tháng 2/2022.

5. Cách thử PCR có nhận diện Omicron được không?

Có. Ông Paul Kelly, Y Sĩ Trưởng thuộc Bộ Y Tế liên bang Úc, xác nhận là do dùng PCR nên thấy được Omicron đã đến Úc.

6. Tôi sắp chích mũi 1, 2, hoặc 3, có cần đợi không?

Không. Bộ Y Tế liên bang khuyên hãy chích ngừa ngay khi đến lúc.

NGUỒN: SEMVAC dùng các nguồn tin chính thức hoặc các nguồn đáng tin cậy khác, trong đó có

-Về việc nhảy qua Nu và Xi, nhiều báo khác trích lời của WHO, riêng https://www.nytimes.com/2021/11/28/world/asia/omicron-variant-name-covid.html có thêm tên của người phát ngôn. Thống kê về họ Mu (khoảng 1 triệu người có họ này) và Xi (khoảng 800 ngàn) lấy từ https://forebears.io/surnames

-Thông báo của WHO https://www.who.int/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern nói là ngày 24/11 họ được nước Nam Phi thông báo về trường hợp đầu tiên, 09/11. Con số 32 các thay đổi là từhttps://www.scimex.org/newsfeed/expert-reaction-omicron,-new-variant-of-concern

– Các câu trả lời 3-6 là phát biểu của ông Paul Kelly của Bộ Y Tế, tại https://www.health.gov.au/news/chief-medical-officer-professor-paul-kellys-interview-on-sky-news-live-first-edition-on-29-november-2021