Thursday, April 18, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Phạt $13,000: 1 Triệu giám đốc Úc đối mặt khoản tiền phạt nặng


Sở Thuế Úc (ATO) cho biết đồng hồ đang điểm cho khoảng 1 triệu người Úc phải đối mặt với khoản tiền phạt nặng, với thời hạn quan trọng là vào cuối tháng này.

Người ta lo sợ rằng gần một triệu người Úc có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt $13,200 từ Sở Thuế Úc (ATO) vì quên hoặc là tránh –một hành động đơn giản.

Giám đốc doanh nghiệp Úc chỉ có vài ngày để đăng ký xin số nhận dạng giám đốc (director ID) thông qua Dịch vụ Đăng ký Doanh nghiệp Úc (ABRS) của ATO.

Phần lớn trong số 2.5 triệu giám đốc công ty ước tính ở Úc cần mã số định danh gồm 15 chữ số duy nhất trước ngày 30 tháng 11 để tránh bị phạt.

Thông tin thêm về thời hạn áp dụng cho những ai có sẵn trên trang mạng của ABRS.

Theo ATO, hơn 1.4 triệu giám đốc đã đăng ký xin số nhận dạng giám đốc (director ID) của họ, nhưng khoảng 1 triệu thì chưa.

Các giám đốc có thể đăng ký trên trang mạng ABRS bằng cách sử dụng myGovID của họ và sẽ ngay lập tức được cấp một số mới.

Số nhận dạng duy nhất sẽ bảo đảm các công ty đang được điều hành bởi người thật thông qua hệ thống MyGovID và nó cũng sẽ cho phép hệ thống “gắn cờ” mọi sự cố bất thường, chẳng hạn như hoạt động phượng hoàng có thể xảy ra.

Hoạt động phượng hoàng là khi một công ty cố tình phá sản rồi bắt đầu làm lại dưới một cái tên khác, về cơ bản vươn lên từ đống tro tàn giống như một con phượng hoàng trong thần thoại, để xóa nợ.

Hành vi bất hợp pháp này gây thiệt hại trực tiếp cho nền kinh tế từ $2.85 tỷ đến $5.13 tỷ đôla hàng năm, theo một báo cáo do ATO ủy quyền vào năm 2018.

Theo ước tính của các chuyên gia trong ngành, ước tính cứ 10 doanh nghiệp sụp đổ thì có một doanh nghiệp là một phần của hoạt động phượng hoàng bất hợp pháp.

Nhưng trong năm tài chính vừa qua, mặc dù chính phủ đã nhận được hơn 2,115 đơn tố cáo nghi ngờ hoạt động phượng hoàng bất hợp pháp, theo ATO, chỉ có 5 vụ việc được chuyển thành công để truy tố.

Ai cần đang ký xin số nhận dạng giám đốc (director ID)?

Bạn cần phải làm, nếu bạn là giám đốc của một:

• Công ty

• Tổ chức từ thiện hoặc phi lợi nhuận là một công ty hoặc tập đoàn Thổ dân và đảo Torres Strait

• Cơ quan đã đăng ký của Úc, ví dụ, một hiệp hội hợp nhất đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) và giao dịch bên ngoài tiểu bang hoặc lãnh thổ nơi nó được thành lập

• Công ty nước ngoài đã đăng ký với ASIC và tiến hành kinh doanh tại Úc (bất kể bạn sống ở đâu)

• Người được ủy thác của công ty, ví dụ, của một quỹ hưu bổng tự quản lý. (NQ)