HẠN CHÓT 30/11: Để đăng ký xin số nhận dạng giám đốc (director ID)


Dịch vụ Đăng ký Doanh nghiệp Úc (ABRS) sẽ giúp cho việc đăng ký và cập nhật thông tin doanh nghiệp của quý vị với chính phủ được dễ dàng hơn.

Giới thiệu về ABRS

Dịch vụ Đăng ký Kinh doanh Úc (ABRS) đang được thành lập dưới Modernising Business Registers program của chính phủ (bằng tiếng Anh).

ABRS sẽ:

 • quy tụ Sổ Đăng bạ Doanh nghiệp Úc (ABR) và hơn 30 cơ quan đăng ký của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) lại một nơi
 • giới thiệu sáng kiến số nhận dạng giám đốc (director ID).

Số nhận dạng giám đốc (director ID) là gì?

Số nhận dạng giám đốc director ID là một số tham chiếu cá nhân gồm 15 số. Số này được cung cấp cho giám đốc (hoặc một người có kế hoạch trở thành giám đốc) sau khi họ đã xác minh (chứng minh) danh tính của họ với chúng tôi.

Director ID sẽ giúp ngăn chặn việc sử dụng danh tính giám đốc một cách giả mạo hoặc gian lận.

Quý vị phải tự đăng ký xin director ID cho mình. Quý vị chỉ cần làm việc này một lần. Quý vị sẽ giữ director ID này của mình mãi mãi, ngay cả khi quý vị:

 • thay đổi công ty
 • ngưng không làm giám đốc nữa
 • thay đổi tên của quý vị
 • dọn đi tiểu bang khác hoặc nước ngoài.

Trong tương lai, director ID của quý vị sẽ được liên kết với các công ty mà quý vị là giám đốc của các công ty đó. Điều này sẽ giúp các cơ quan quản lý nhà nước dễ dàng truy nguyên mối quan hệ của các giám đốc đối với các công ty qua thời gian.

Ai cần đăng ký xin và khi nào cần đăng ký?

Quý vị cần một director ID nếu quý vị là một giám đốc, hoặc sẽ trở thành một giám đốc, của:

 • một công ty, một cơ quan đăng ký của Úc hoặc một công ty nước ngoài đã đăng ký dưới Corporations Act 2001 (Corporations Act). 
 • một công ty Thổ dân và Dân đảo Torres Strait đã đăng ký dưới Corporations (Aboriginal and Torres Strait Islander) Act 2006 (CATSI Act).

Các giám đốc hoặc ủy viên quản trị của các quỹ hưu bổng tự quản lý cũng được yêu cầu đăng ký xin director ID.

Để biết thêm về ai cần phải đăng ký, hãy vào Ai cần có director ID (bằng tiếng Anh).

Quý vị có thể đăng ký xin director ID ngay bây giờ nếu quý vị:

 • đã là một giám đốc
 • có kế hoạch trở thành giám đốc trong 12 tháng tới.

Nếu quý vị là một giám đốc dưới Corporations Act, ngày mà quý vị phải đăng ký xin director ID sẽ tùy thuộc ngày quý vị trở thành giám đốc.

Ngày đăng ký sẽ khác đối với các giám đốc của công ty được đăng ký dưới CATSI Act (Đạo luật CATSI). Để tìm hiểu thêm, hãy vào Ai cần đăng ký xin và khi nào cần đăng ký (bằng tiếng Anh).

Nếu quý vị không thể đăng ký xin director ID của mình trước ngày đến hạn, quý vị cần hoàn thành Application for an extension of time to apply for a director ID (Đơn xin gia hạn thời gian đăng ký xin director ID) (NAT75390, PDF, 271KB) (bằng tiếng Anh). Nếu gặp khó khăn điền đơn, hãy liên hệ chúng tôi để được giúp đỡ.

Cách thức đăng ký xin director ID

Quý vị phải tự đăng ký xin director ID để có thể xác minh chi tiết nhận dạng của mình. Không ai có thể đăng ký thay cho quý vị.

Đăng ký là miễn phí.

Cách nhanh nhất để nhận director ID của quý vị là đăng ký trực tuyến bằng cách làm theo các bước sau đây.

Video này hướng dẫn cách quý vị đăng ký trực tuyến để lấy số nhận dạng giám đốc (ID giám đốc).

Bước 1 – Thiết lập myGovID

Quý vị sẽ cần một myGovID có cường độ nhận dạng Tiêu chuẩn là mức tối thiểu.

myGovID khác với myGov

myGovID là một ứng dụng mà quý vị tải xuống thiết bị thông minh của mình. Ứng dụng cho phép quý vị chứng minh mình là ai để đăng nhập vào một loạt các dịch vụ trực tuyến của chính phủ, bao gồm myGov. Để có cường độ nhận dạng Tiêu chuẩn, quý vị cần nhập thông tin cá nhân và xác minh danh tính của mình bằng cách sử dụng ít nhất hai giấy tờ tùy thân Úc.

myGov là một tài khoản cho phép quý vị sử dụng các dịch vụ trực tuyến của Sở Thuế Vụ Úc (ATO), Centrelink, Medicare và các cơ quan chính phủ khác.

Nếu quý vị sống ở Úc và:

 • đã có myGovID, hãy sang bước thứ 2
 • nếu không có myGovID, quý vị cần thiết lập nó. Tìm hiểu cách thức tại Cách thiết lập myGovID (bằng tiếng Anh)
 • chỉ có thể nhận myGovID với cường độ nhận dạng Cơ bản, quý vị có thể đăng ký xin director ID qua điện thoại hoặc bằng dạng giấy. Để tìm hiểu thêm hãy vào, Cách thức đăng ký xin director ID (bằng tiếng Anh).

Các giám đốc sống ở ngoài nước Úc

Nếu quý vị sống ở ngoài Úc và chỉ có thể nhận myGovID với cường độ nhận dạng Cơ bản, thì quý vị cần phải hoàn thành Application for a director identification number (Đơn xin cấp số nhận dạng giám đốc) (NAT75433, PDF, 651KB) (bằng tiếng Anh).

Quý vị sẽ cần cung cấp bản sao giấy tờ tùy thân có chứng thực của mình. Hãy vào Xác minh danh tính của quý vị (bằng tiếng Anh) để tìm hiểu thêm.

Bước 2 – Chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân

Chúng tôi sẽ hỏi quý vị các câu hỏi để có thể:

 • xác minh danh tính của quý vị

Khi đăng ký, quý vị sẽ cần:

 • số hồ sơ thuế của quý vị (TFN)
 • địa chỉ cư trú của quý vị như trong hồ sơ của ATO
 • thông tin  từ hailoại giấy tờ để xác minh danh tính của quý vị.

Hãy vào Xác minh danh tính của quý vị (bằng tiếng Anh) để tìm hiểu về:

 • ví dụ về các loại giấy tờ quý vị có thể dùng để xác minh danh tính của mình
 • thông tin quý vị cần phải là thông tin từ những giấy tờ này nếu đăng ký bằng đơn dạng giấy, các giấy tờ quý vị cần cung cấp phải là các bản sao có chứng thực.

Bước 3 – Hoàn thành đơn đăng ký

Nếu quý vị có myGovID và các giấy tờ tùy thân của mình, thì hãy đăng nhập vào ABRS online bằng nút dưới đây.

Quý vị sẽ nhận được director ID của mình trên màn hình ngay sau khi hoàn tất thủ tục.

Đăng ký bây giờ với myGovID

Tôi làm gì với director ID của mình?

Khi đã nhận được director ID của mình, hãy cất giữ nó một cách an toàn cho đến khi quý vị cần đến nó. Quý vị có thể chia sẻ nó với kế toán, thư ký công ty, đại lý có đăng ký với ASIC hoặc chuyên gia thuế của mình.

Quý vị không cần phải cung cấp director ID cho ASIC bây giờ, trừ phi quý vị được chỉ thị làm việc này. Trong tương lai, khi cơ quan đăng ký công ty của ASIC được chuyển qua ABRS director ID của quý vị sẽ được liên kết với các công ty mà quý vị là giám đốc của các công ty đó. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin cho quý vị nếu có bất kỳ thay đổi nào ảnh hưởng đến quý vị.

Liên hệ với chúng tôi

Gọi điện thoại cho chúng tôi

Quý vị có thể gọi điện thoại cho chúng tôi từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ hai đến Thứ sáu.

 • Nếu quý vị đang ở Úc, hãy gọi số 13 62 50.
 • Nếu quý vị đang ở nước ngoài, hãy gọi số +61 2 6216 3440.
 • Dịch vụ Phiên dịch và Thông dịch (TIS National) – Quý vị có thể nói chuyện với chúng tôi bằng ngôn ngữ của quý vị bằng cách gọi TIS National qua số 13 14 50 từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều Thứ hai đến Thứ sáu. Nếu quý vị gọi từ nước ngoài, hãy gọi số +61 3 9268 8332. Sau đó dịch vụ sẽ gọi cho chúng tôi có thông dịch viên, để chúng tôi có thể trả lời thắc mắc của quý vị.
 • Đường dây gọi lại – Nếu chúng tôi liên hệ với bạn qua thư, email hoặc điện thoại, chúng tôi có thể cung cấp số để gọi lại và một mã PIN. Khi đó hãy gọi số này, và khi được yêu cầu hãy nhập mã PIN mà chúng tôi đã cung cấp cho quý vị. Điều này sẽ đảm bảo quý vị được kết nối với đúng người đại diện phục vụ khách hàng.
  • Số gọi lại trong nước Úc 1300 306 275 
  • Số gọi lại bên ngoài nước Úc +61 2 6216 3442 và yêu cầu được kết nối với 1300 306 275.

Các câu hỏi mà chúng tôi có thể hỏi quý vị

Trước khi chúng tôi có thể thảo luận về thông tin hoặc cập nhật hồ sơ của quý vị, chúng tôi phải xác minh danh tính của quý vị.

Chúng tôi sẽ hỏi quý vị các câu hỏi dựa trên thông tin thuế hoặc về hưu bổng của quý vị, bao gồm thông tin từ các bên thứ ba và các bộ chính phủ khác.

Thông tin này có thể bao gồm chi tiết từ thư hoặc thông báo của ATO đã được phát hành cho quý vị, chi tiết từ tờ khai thuế hoặc thông tin khác giúp chúng tôi xác minh danh tính của quý vị.

Gửi thư cho chúng tôi

Quý vị có thể gửi thư cho chúng tôi qua đường bưu điện tại địa chỉ:

Australian Business Registry Services
Locked Bag 6000
ALBURY NSW 2640
Australia