Friday, July 12, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Lý do vì sao các học sinh Lớp 3-6 vẫn phải đeo khẩu trang tại trường tiểu học


Đã có sự nhầm lẫn về lý do tại sao khẩu trang sẽ được loại bỏ ở hầu hết các môi trường bên-trong nhưng các học sinh từ Lớp 3 trở lên ở trường tiểu học vẫn phải đeo khẩu trang. Thủ hiến Tiểu bang Victoria, ông Daniel Andrews đã giải thích về việc này.

Thủ hiến Daniel Andrews nói rằng quyết định quan trọng vẫn đeo khẩu trang cho các học sinh từ Lớp 3 đến Lớp 6 là vì tỷ lệ tiêm chủng trong nhóm đó vẫn còn quá thấp.

Học sinh từ Lớp 3 trở lên tại trường tiểu học và các nhân viên tại các trường tiểu học và trung tâm mầm non vẫn phải đeo khẩu trang -khác với các trường trung học không còn bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Thủ hiến Daniel Andrews đã thông báo những thay đổi đối với các hạn chế vào ngày 22/2, và giải thích rằng khẩu trang vẫn được yêu cầu ở các trường tiểu học vì tỷ lệ tiêm chủng ở nhóm tuổi đó thấp hơn.

Ông Andrews cho biết tỷ lệ tiêm chủng ở các học sinh trung học cao hơn.

“Chúng ta đã được đưa ra lời khuyên cho Lớp 3 trở lên và đó chính xác là những gì mà chúng ta đã làm”, ông nói.

Tổng trưởng Y tế Liên bang, ông Greg Hunt hoan nghênh những thay đổi về khẩu trang nhưng cho biết “còn nhiều việc phải làm” để “cho phép mọi người quay trở lại cuộc sống và các quyền tự do bình thường nhanh nhất và an toàn nhất có thể được”.

Ông cho biết Chính quyền Tiểu bang phải giải thích lý do tại sao học sinh tiểu học từ Lớp 3 đến Lớp 6 vẫn cần đeo khẩu trang.

Ông Hunt nói: “Tôi biết đối với một số bậc cha mẹ sẽ rất khó khăn và đối với các em”.

Khoảng 54% các em ở Victoria từ 5 đến 11 tuổi đã được tiêm chủng một liều.

“Tôi muốn thấy tỷ lệ này cao hơn và trong khi (các số liệu) tăng lên mỗi ngày, có lẽ thấp hơn chúng ta nghĩ”, ông Andrews nói.

“Tôi chỉ kêu gọi các bậc cha mẹ, ông bà và tất cả mọi người trong hội đồng quản trị, nếu bạn có một đứa trẻ từ 5 đến 11 tuổi trong gia đình, xin vui lòng đưa em đi tiêm liều đầu tiên và tiếp tục với liều thứ hai”. (NQ)