Friday, July 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Hình Lễ Tưởng Niệm Thuyền Nhân (Jensen Reserved Park, Footscray, VIC) ngày 16/6


Nhân Tuần Lễ Tị Nạn 2024, Ban Chấp Hành CĐNVTD-VIC tổ chức Lễ Tưởng Niệm Thuyền Nhân bắt đầu từ 11 giờ sáng ngày Chủ Nhật, 16/6/2024 tại Tượng Đài Thuyền Nhân, khu JENSEN RESERVED PARK -Farnsworth Ave, Footscray VIC 3011.

Đây là dịp trước để tưởng niệm hằng trăm ngàn thuyền nhân Việt Nam đã hy sinh trên đường vượt thoát cộng sản tìm tự do. Sau là để chúng ta nhắc nhở nhau và cho con cháu chúng ta biết cái giá phải trả cho hai chữ TỰ DO để trân quý cùng nhau chung một bàn tay góp sức xây dựng và phát triển cộng đồng.

VIDEO: Tuần Lễ Tị Nạn 2024 tại Úc với Lễ Tưởng Niệm Thuyền Nhân tại Tượng Đài Thuyền Nhân, Footscray | Hướng Dương

Sau Lễ Tưởng Niệm Ban Chấp Hành CĐNVTD-VIC tiếp đãi BBQ ngay tại nơi đây.

Hình ảnh Nhân Nguyễn