ANTHONY TRẦN: HĐTP Maribyrnong bầu chọn Thị trưởng trẻ nhất trong lịch sử


Thị trưởng mới của Maribyrnong là Anthony Trần, Thị trưởng trẻ nhất trong lịch sử của Hội đồng ở tuổi 22.

VIDEO (BẤM VÀO NÚT TRÊN ĐỂ XEM): Lời phát biểu nhậm chức của Thị trưởng mới của Maribyrnong Anthony Trần.
Thị trưởng mới của Maribyrnong Anthony Trần, trong buổi nhậm chức Thứ Ba 9/11.

Thị trưởng Trần đã nhận lời đảm nhận vai trò mới trong cả tiếng Anh và tiếng Việt trong buổi họp Hội đồng Thành phố Đặc biệt vào Thứ Ba, ngày 9 tháng 11, nơi mà anh thừa nhận rằng những người lớn tuổi hơn mình đã gánh vác vai trò này và những người cùng thế hệ với anh.

“Đây là điểm nổi bật trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi và là một vinh dự khi được giao trọng trách này”.

“Tôi hy vọng cuộc bầu cử của mình sẽ truyền cảm hứng cho những người trẻ khác -và đặc biệt là những người có hoàn cảnh khác nhau -cũng bước lên và khẳng định vị thế của họ trên thế giới, dù trong lĩnh vực thể thao, giải trí hay chính trị, Thị trưởng Trần nói.

Anthony Trần, vừa tròn 22 tuổi, trưởng thành từ khóa lãnh đạo hai nguồn gốc đã trở thành Thị trưởng trẻ nhất trong lịch sử của Hội đồng Thành phố Maribyrnong, tiểu bang Victoria.

Anthony Trần, người từng là Phó Thị trưởng từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021, đang phục vụ nhiệm kỳ đầu tiên của mình trong Hội đồng. Là con trai của người tị nạn Việt Nam, Anh Trần ghi nhận công lao của cha mẹ vể tầm quan trọng của cộng đồng.

Anh hy vọng sẽ cải thiện cơ sở hạ tầng địa phương, thúc đẩy an toàn cộng đồng và tìm cách hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho tất cả mọi người. Trọng tâm của anh gần đây là trao quyền cho giới trẻ, thúc đẩy cộng đồng đa văn hóa và hỗ trợ doanh nghiệp địa phương do COVID-19 tác động.

Trong cuộc họp, Nghị viên Sarah Carter được các thành viên Hội đồng bầu làm Phó Thị trưởng. (NQ)

Xem bài phát biểu nhậm chức của Thị trưởng (phía trên) hoặc xem toàn bộ Cuộc họp Hội đồng Đặc biệt sau đây:

VIDEO (BẤM VÀO NÚT TRÊN ĐỂ XEM): Hội đồng Thành phố Maribyrnong -Bầu cử Thị trưởng