Monday, June 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Kiểm Tra Dân Số: Coi chừng bị lừa đảo cung cấp thông tin cá nhân hay đưa tiền

Hãy cẩn thận trước sự lừa đảo

Những sự lừa đảo dụ quý vị cung cấp thông tin cá nhân hoặc đưa tiền của quý vị. Những kẻ lừa đảo thường giả vờ đến từ các tổ chức đáng tin cậy, như Phòng Thống Kê Úc (ABS).

Tìm hiểu cách phân biệt giữa những kẻ lừa đảo và sự liên lạc chính thức từ chúng tôi.

Những kẻ lừa đảo có thể hỏi về chi tiết cá nhân của quý vị, chẳng hạn như:

 • chi tiết ngân hàng hoặc thẻ tín dụng
 • mật mã
 • giấy tờ tùy thân.

Đôi khi khó có thể biết được cái gì là giả mạo. Những hoạt động đáng nghi ngờ có thể là:

 • một trang mạng giả vờ là chính thức, nhưng không phải là www.census.abs.gov.au
 • một email hay tin nhắn đáng nghi ngờ mạo danh ABS hỏi về thông tin cá nhân hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng của quý vị
 • một cuộc gọi điện thoại hoặc một người tự xưng là đến từ cuộc Kiểm Tra Dân Số và hỏi về thông tin cá nhân hoặc tài chính.

Quý vị sẽ nhận được sự liên lạc từ chúng tôi như thế nào trong cuộc Kiểm Tra Dân Số

Trong cuộc Kiểm Tra Dân Số 2021, quý vị có thể nhận được sự liên lạc từ chúng tôi bằng nhiều cách.

 • Thư chỉ dẫn: Hầu hết các hộ gia đình sẽ nhận được một lá thư giao tới nhà từ đầu tháng Tám. Lá thư có những chỉ dẫn về cách truy cập mẫu đơn trực tuyến.
 • Đơn giấy: Một số hộ gia đình sẽ nhận được một mẫu đơn giấy trong hộp thư hoặc do một nhân viên Kiểm Tra Dân Số tại chỗ giao đến.
 • Chuyến thăm: Để chắc chắn rằng chúng tôi đếm từng người và hộ gia đình ở Úc, các nhân viên tại chỗ của chúng tôi có thể đến viếng các hộ gia đình đã không phúc đáp.
 • Các tụ điểm được dựng lên và những buổi hướng dẫn điền đơn: Chúng tôi sẽ dựng lên các tụ điểm và có những buổi hướng dẫn điền đơn trên khắp nước để cung cấp thông tin hay sự trợ giúp. Những việc này sẽ được quảng cáo trên trang mạng của chúng tôi hoặc thông qua một tổ chức cộng đồng đáng tin cậy.

Làm sao để biết rằng quý vị đang giao dịch với chúng tôi

 • Luôn tìm kiếm ‘.gov.au’ ở cuối bất kỳ email hoặc địa chỉ trang web nào.
 • Các tài khoản Facebook, Instagram và Twitter của chúng tôi được xác minh bằng dấu tích màu xanh bên cạnh tên của chúng tôi.
 • Các nhân viên tại chỗ và tương tác của chúng tôi sẽ luôn đeo thẻ Kiểm Tra Dân Số chính thức hoặc thẻ nhận dạng ABS và sẽ xuất trình thẻ đó nếu quý vị yêu cầu được xem.
 • Hãy kiểm tra trang mạng của cuộc Kiểm Tra Dân Số để xem chúng tôi có một tụ điểm hay buổi hướng dẫn điền đơn trong khu vực hay không.

Những điều chúng tôi sẽ không làm

Chúng tôi sẽ không bao giờ:

 • gọi điện, email hay nhắn tin cho quý vị mà không được yêu cầu để lấy những thông tin về tờ đơn Kiểm Tra Dân Số của quý vị
 • hỏi những thông tin về chi tiết ngân hàng hay thẻ tín dụng
 • hỏi về tiền bạc hay yêu cầu quyên góp
 • hỏi về mật khẩu, giấy tờ tùy thân hoặc số thuế của quý vị
 • hỏi về những thông tin chi tiết cá nhân chẳng hạn như nhủ danh của mẹ quý vị
 • liên lạc với quý vị thông qua các trang mạng xã hội, như Facebook hoặc Twitter, và hỏi về các chi tiết cá nhân
 • yêu cầu quý vị chia sẻ thông tin cá nhân bằng miệng với một nhân viên Kiểm Tra Dân Số trong một buổi thông tin trực tuyến hay hướng dẫn điền đơn
 • đề nghị hoặc cung cấp giải thưởng hoặc khích lệ để quý vị hoàn tất điền tờ đơn Kiểm Tra Dân Số của mình.

Điều cần làm nếu quý vị bị lừa đảo

Nếu quý vị bị lừa đảo hoặc đã thấy hay nghe được về những hoạt động đáng nghi ngờ:

 • hãy liên lạc với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính của mình ngay lập tức nếu quý vị nghĩ rằng đã cung cấp chi tiết tài khoản của mình cho kẻ lừa đảo
 • trình báo những hoạt động đáng nghi ngờ thông qua đơn thắc mắc của chúng tôi
 • để nói chuyện với một người bằng tiếng Việt, hãy gọi Dịch Vụ Thông Phiên Dịch (TIS National) ở số 131 450.

Muốn biết thêm thông tin

 • Truy cập census.abs.gov.au/about/get-the-Census-facts để có thêm thông tin bằng tiếng Anh.
 • Truy cập census.abs.gov.au/vietnamese để có thông tin bằng tiếng Việt về cuộc Kiểm Tra Dân Số năm 2021.
 • Truy cập Find help near you để tìm sự giúp đỡ trực diện gần nơi quý vị.
 • Gọi cho chúng tôi ở số 1800 512 441 để nói chuyện một một người bằng tiếng Anh.
 • Để được giúp đỡ bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi cho Dịch Vụ Thông Phiên Dịch (TIS National) ở số 131 450.