Họp Nội các Quốc gia đầu tiên của TT.Albanese: Cải cách y tế là ưu tiên hàng đầu


Cải cách y tế và thiếu hụt kỹ năng là ưu tiên hàng đầu trong cuộc họp Nội các Quốc gia đầu tiên của Thủ tướng Úc, ông Anthony Albanese.

Phát biểu sau cuộc gặp với các Thủ hiến và các Tổng trưởng, ông Albanese cho biết Chính phủ Liên bang sẽ gia hạn tài trợ COVID-19 cho các tiểu bang cho đến ngày 31 tháng 12, với chi phí là $760 triệu đôla.

“Có một số thỏa thuận cũng như về một số biện pháp sẽ không được tiếp tục sau tháng 9 vì đã đồng ý rằng chúng không cần thiết”, Thủ tướng Albanese nói.

Thủ hiến NSW, ông Dominic Perrottet, người đã kêu gọi tài trợ để được gia hạn tới 12 tháng, cho biết đây là một “khởi đầu tốt”.

Thủ tướng Albanese cũng thông báo Nội các sẽ bắt đầu xem xét tài trợ y tế của đất nước và sắp xếp y tế.

Cải cách y tế là ưu tiên hàng đầu trong cuộc họp Nội các quốc gia đầu tiên của Thủ tướng Albanese. Hình AAP

Ông nói: “Những gì nói về là một sự công nhận rằng hệ thống bệnh viện của chúng ta có những người đáng lẽ phải được chăm sóc bởi bác sĩ đa khoa địa phương của họ nhưng bác sĩ đa khoa đã không có sẵn”, ông nói.

Ông Albanese cho biết cuộc đánh giá cũng sẽ xem xét dịch vụ chăm sóc người cao niên và các áp lực khác đối với hệ thống bệnh viện.

Thủ hiến Perrottet ca ngợi cách tiếp cận hợp tác để cải cách y tế là “làm mới”.

Thủ tướng Albanese cho biết cuộc thảo luận tại cuộc họp Nội các cũng xoay quanh tình trạng thiếu kỹ năng ở Úc.

Ông nói: “Nhận ra rằng chúng ta cần đào tạo người Úc cho nhu cầu của ngày hôm nay nhưng cũng là công việc của ngày mai. Và chúng ta cần thực hiện một kế hoạch kỹ năng toàn quốc gia để thực hiện điều đó”.

“Nhưng cũng nhận ra rằng sự thiếu hụt ngắn hạn có nghĩa là chúng ta cần phải làm việc để giải quyết các công việc tồn đọng”.

“Di cư sẽ cần phải là một phần của giải pháp cho tình trạng thiếu hụt kỹ năng và chúng ta sẽ làm việc với cộng đồng doanh nghiệp để giải quyết những vấn đề đó”.

Ông cho biết Nội các Quốc gia đã đồng ý họp tối thiểu 4 lần trong một năm. (NQ)