Wednesday, November 29, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Hơn 3 triệu người Úc bị rối loạn lo âu trong 24 tháng đầu tiên của đại dịch Covid-19


1/5 Người Úc bị rối loạn sức khỏe tâm thần trong 2 năm đầu tiên của đại dịch COVID-19, bao gồm 3.3 triệu người bị rối loạn lo âu.

Gần 2% thanh niên, từ 16 đến 24 tuổi, mắc chứng rối loạn sức khỏe tâm thần trong giai đoạn 2020-21 và phụ nữ trẻ có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất so với bất kỳ nhóm nào.

Các số liệu được Sở Thống kê Úc (ABS) công bố vào sáng nay Thứ Sáu 22/7, là một trong những bức ảnh chụp nhanh toàn diện nhất về sức khỏe tâm thần của người Úc cho đến nay.

Phụ nữ trẻ là nhóm có nhiều khả năng bị rối loạn sức khỏe tâm thần nhất trong 2 năm đầu của đại dịch. Hình istock

Nghiên cứu được ủy quyền bởi cựu Tổng trưởng Y tế, ông Greg Hunt, trước đại dịch. (NQ)