Saturday, February 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

22/7: Úc ghi nhận 53,230 trường hợp mới & 63 tử vong


53,230 Trường hợp mới nhiễm COVID-19 được báo cáo trên khắp nước Úc và 63 trường hợp tử vong.

Trong khi đó, có 5,307 người đang nằm trong tại các bệnh viện của Úc. Trong số đó, 159 người đang trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU).

Dưới đây là bản cập nhật về COVID-19 của từng tiểu bang và vùng lãnh thổ:

Victoria – 25 người chết, 840 người nhập viện

NSW – 15 người chết, 2,202 người nhập viện

Lãnh thổ phía Bắc – 0 tử vong, 81 người nhập viện

Tasmania – 4 người chết, 172 người nhập viện

Queensland – 10 người chết, 1,050 người nhập viện

Tây Úc – 1 người chết, 452 người nhập viện

Nam Úc – 7 người chết, 358 người nhập viện

ACT – 1 người chết, 152 người nhập viện. (NQ)