Hơn 1,000 người biểu tình ở Melbourne CBD chống luật đại dịch


Hơn 1,000 người biểu tình đã tập họp tại Melbourne CBD để phản đối đạo luật đại dịch mới của Victoria, được thông qua tại Thượng viện trong tuần.

Những người biểu tình chặn ngã tư đường Flinders và Swanston vào chiều Thứ Bảy 4/12. Hình The Age

Dự luật sửa đổi về sức khỏe cộng đồng và phúc lợi gây tranh cãi (Quản lý đại dịch) năm 2021 sẽ thay thế Tình trạng Khẩn Cấp đã được áp dụng từ đầu năm 2020.

Sau nhiều tuần đàm phán với những nghị sĩ và phản ứng dữ dội mang tính chính trị hóa cao chống lại luật pháp, phiên bản cuối cùng của dự luật có một số sửa đổi liên quan đến tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Hàng nghìn người đã xuống đường ở Melbourne trong cuộc biểu tình quần chúng đầu tiên kể từ khi chính phủ Victoria thông qua luật chống đại dịch mới. Hình AAP

Các chuyên gia pháp lý và các nhóm nhân quyền đã ủng hộ rộng rãi các sửa đổi, trong đó Viện Luật Victoria và Ombudsman không còn phản đối luật này, nhưng một số người cho rằng vẫn cần có thêm các biện pháp bảo vệ.

Các cuộc biểu tình chống dự luật cũng có một đội ngũ lớn những người biểu tình chống tiêm chủng và chống phong tỏa.

Những người biểu tình đã ra dấu hiệu để cho Thủ hiến Victoria Daniel Andrews biết ý kiến của họ về nhiệm vụ tiêm chủng. Hình NCA

Những hình ảnh bạo lực và xúc phạm được thấy tại các cuộc biểu tình vào tháng trước đã bị lên án rộng rãi.

Hàng ngàn người đã gặp nhau gần Tòa nhà Quốc hội ở Melbourne vào chiều nay và diễu hành đến Treasury Gardens gần đó. Các cuộc biểu tình cho đến nay phần lớn dường như là hòa bình. (NQ)