Hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn tài chánh trong lệnh phong tỏa

Khi Sydney bước vào tuần thứ ba của lệnh phong tỏa, các ngân hàng đang làm việc để đưa ra các biện pháp hỗ trợ trở lại cho các chủ nhà và các doanh nghiệp.

Những người ở Sydney hiện đang bị lệnh phong tỏa, phải ở nhà do Covid-19 có thể được hỗ trợ tài chính tốt hơn thông qua một gói hỗ trợ quốc gia sẽ dành cho tất cả các doanh nghiệp nhỏ và khách hàng vay nợ mua nhà.

Hiệp hội Ngân hàng Úc (AMA) đã công bố gói hỗ trợ vào Thứ Sáu cho những khách hàng bị ảnh hưởng bởi việc tiếp tục lệnh phong tỏa COVID-19 hoặc những người đang cố gắng phục hồi sau các lệnh phong tỏa gần đây.

Hỗ trợ có thể có trong chương trình bao gồm các khoản trả nợ ngân hàng doanh nghiệp được trả chậm (trì hoãn trả nợ) trong tối đa 3 tháng, với các điều khoản cho vay được gia hạn tương ứng.

Phí thiết bị của người bán cũng có thể được hoàn lại trong 3 tháng, đồng thời các khoản phí và thời gian thông báo trên tài khoản Tiền gửi tiền mặt và Tiền gửi quản lý trang trại cũng có thể được miễn.

Việc trả chậm (trì hoãn) khoản nợ mua nhà cũng có thể được thực hiện hàng tháng.

Trong khi nền kinh tế Úc ở “tình trạng tốt”, giám đốc ABA, bà Anna Bligh cho biết các lệnh phong tỏa gần đây có thể gây thiệt hại cho người dân và quá trình phục hồi có thể chậm lại.

“Các khách hàng có thể yên tâm rằng nếu họ cần giúp đỡ, họ sẽ nhận được sự gíup đỡ. Ngân hàng của bạn sẽ giúp bạn tìm ra cách vượt qua, đừng để tự mình lâm vào thế khó khăn”, bà nói.

“Đại dịch này chứng tỏ lý do tại sao các ngân hàng mạnh và ổn định lại rất quan trọng đối với nền kinh tế của quốc gia”.

“Các ngân hàng sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để bảo vệ khách hàng của họ khỏi tác động của những lệnh phong tỏa gần đây”.

Bà Bligh cho biết các hỗ trợ cũng có thể được tiếp cận bởi các doanh nghiệp lớn hơn trên “cơ sở từng trường hợp”.

ABA đang “khẩn cấp” tìm kiếm sự ủy quyền lại của ACCC, điều này là cần thiết để cung cấp gói hàng. (NQ)