Jobs Victoria: $619.4 triệu đôla để giúp nhiều người Victoria trở lại làm việc

Jobs Victoria Advocates sẽ làm việc tại các thư viện, hội trường cộng đồng và trung tâm mua sắm để giúp những người bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch và những người thất nghiệp lâu dài, có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ việc làm, cơ hội đào tạo và các hỗ trợ khác.

Khoảng 112 nhân viên mới sẽ được tham gia bởi hàng trăm Cố vấn và Cố vấn Nghề nghiệp trong những tháng tới khi Chính phủ Lao động Andrews triển khai kế hoạch Jobs Victoria trị giá $619.4 triệu đôla để đưa hàng nghìn người trở lại lực lượng lao động.

Ngân quỹ của Jobs Victoria sẽ hỗ trợ cả những người Victoria đang tìm việc và các doanh nghiệp đang tìm cách phát triển, với các khoản trợ cấp lương lên tới $20,000 đôla có sẵn cho giới chủ nhân sử dụng lao động, tập trung vào phụ nữ trên 45 tuổi và những người khác bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch.

Những nhân viên sẽ kết nối mọi người với các nhà cung cấp đào tạo địa phương, tư vấn nghề nghiệp hoặc hỗ trợ chuyên sâu hơn.

Hơn 40 tổ chức sẽ tổ chức Chương trình này ngay trên toàn tiểu bang, bao gồm các Hội đồng Thành phố địa phương, các cơ quan cộng đồng, các tổ chức tập trung vào việc hỗ trợ phụ nữ và những người có nguồn gốc đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ. Các tổ chức do Cộng đồng Thổ dân kiểm soát và các nhóm Chủ sở hữu truyền thống cũng là những nhà tổ chức quan trọng.

Cố vấn nghề nghiệp sẽ giúp mọi người hiểu các lựa chọn của họ và hoạch định con đường quay trở lại việc làm, trong khi Cố vấn sẽ làm việc chặt chẽ với những người cần hỗ trợ thêm để giúp họ sẵn sàng làm việc và nhận việc.

Hơn 450 Cố vấn ủng hộ, Cố vấn và Cố vấn Nghề nghiệp mới sẽ tạo ra một lực lượng lao động Jobs Victoria gồm hơn 600 nhân viên để hỗ trợ những người Victoria đang tìm việc làm –tăng gấp 4 lần số lượng hỗ trợ hiện có.

Từ tuần tới, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Victoria, thương nhân duy nhất, Hội đồng Thành phố địa phương, doanh nghiệp xã hội, trường đại học và không vì lợi nhuận, sẽ có thể đăng ký một phần bổ sung trị giá hơn $250 triệu đôla để tạo việc làm mới cho ít nhất 10,000 người. Khoảng $150 triệu đôla trong số này sẽ được dành để hỗ trợ phụ nữ, với khoảng một phần ba (1/3) tài trợ cho phụ nữ trên 45 tuổi, để nhận ra những rào cản bổ sung của họ đối với việc làm.

Jobs Victoria, còn có đường dây nóng Jobs Victoria cung cấp lời khuyên, thông tin và giới thiệu. Các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm nhân viên cũng nên gọi điện đến đường dây nóng này –Hãy truy cập jobs.vic.gov.au hoặc gọi số 1300 208 575.

Quyền Thủ hiến Victoria, ông James Merlino nói: “Một công việc là nền tảng để bạn có thể xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, cho bản thân và những người bạn yêu thương. Với sự trợ giúp có mục tiêu, chuyên môn, chúng ta sẽ thu hút được nhiều người dân Victoria trở lại làm việc và quá trình phục hồi của tiểu bang chúng ta trở lại đúng hướng”.

Jobs Victoria sẽ đến các thư viện và trung tâm mua sắm để cung cấp sự trợ giúp chuyên môn mà nhiều người cần để tìm việc làm”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Việc làm Victoria, Jaala Pulford nói: “Phụ nữ phải gánh chịu gánh nặng của đại dịch và sự hỗ trợ có mục tiêu này sẽ giúp hàng nghìn người trong số họ có được việc làm mới. Các doanh nghiệp cần được hỗ trợ khi họ phục hồi và phát triển –chúng tôi đang hỗ trợ rất thực tế cho giới chủ nhận sử dụng lao động sẵn sàng tiếp nhận nhân viên”. (NQ)