Tuesday, June 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Lễ Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam Chủ Nhật 16/6/24.


THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI:

V/v: Lễ Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam Chủ Nhật, 16/6/2024.

Melbourne, ngày 5 tháng 6 năm 2024

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Nhân Tuần Lễ Tị Nạn 2024, Ban Chấp Hành xin kính mời quý vị tham dự Lễ Tưởng Niệm Thuyền Nhân sẽ được tổ chức bắt đầu từ 11 giờ sáng ngày Chủ Nhật, 16/6/2024 tại Tượng Đài Thuyền Nhân, khu JENSEN RESERVED PARK -Farnsworth Ave, Footscray.

Đây là dịp trước để tưởng niệm hằng trăm ngàn thuyền nhân Việt Nam đã hy sinh trên đường vượt thoát cộng sản tìm tự do. Sau là để chúng ta nhắc nhở nhau và cho con cháu chúng ta biết cái giá phải trả cho hai chữ TỰ DO để trân quý cùng nhau chung một bàn tay góp sức xây dựng và phát triển cộng đồng.

Sau Lễ Tưởng Niệm Ban Chấp Hành xin kính mời quý vị tham dự buổi BBQ ngay tại nơi đây.

Để biết thêm chi tiết xin quý vị liên lạc với cô Nghiêm Lệ số điện thoại 0435 066 197.

Trân trọng thông báo và kính mời,

TM. – CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch