Wednesday, November 29, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

HÌNH ẢNH: Buổi ra mắt sách “LUẬN VỀ SỰ CHẾT, Chết rồi đi đâu?” của Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Tấn.

Hình ảnh Bùi Quốc Hùng

Buổi ra mắt tác phẩm “LUẬN VỀ SỰ CHẾT, Chết rồi đi đâu?” của Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Tấn, cựu Giáo Sư Chính Trị Học thuộc Viện Đại Học Monash, Victoria.

Buổi Ra Mắt Sách do Tuần Báo Điện Tử Nhân Quyền và Văn Khố Thuyền Nhân cùng phối hợp tổ chức tại: ĐỀN THỜ QUỐC TỔ, 90 Knight Avenue, Sunshine North, VIC 3020 lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 16/05/2021.