THÔNG BÁO & THƯ MỜI: Ra mắt sách “LUẬN VỀ SỰ CHẾT, Chết rồi đi đâu?”

Tòa soạn Tuần Báo Nhân Quyền và Văn Khố Thuyền Nhân hân hạnh thông báo và kính mời quý…