Hạn chót bắt buộc tiêm vắc-xin đối với công nhân Victoria được ủy quyền


Người dân Victoria làm việc trong nhiều ngành công nghiệp sẽ được yêu cầu chứng minh họ đã được tiêm chủng ngừa đầy đủ chống lại COVID-19 hoặc được miễn vắc-xin hợp lệ để đến nơi làm việc của họ từ Thứ Sáu 26/11.

Họ sẽ tham gia cùng với nhân viên tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi trong khu dân cư, các công trường xây dựng và các cơ sở chăm sóc sức khỏe, những người đã phải tuân theo các nhiệm vụ tiêm chủng.

Tuy nhiên, nhân viên tại các trường học, trung tâm chăm sóc trẻ em và các dịch vụ giáo dục sớm sẽ có đến Thứ Hai để tiêm liều thứ hai.

Tình nguyện viên và sinh viên được sắp xếp vào các ngành đó cũng sẽ phải tuân theo nhiệm vụ.

Chính sách này, là tâm điểm của các cuộc biểu tình đang diễn ra khắp Trung tâm Thương mại Melbourne trong những tuần gần đây, đã bị nghi vấn bởi các chuyên gia y tế, những người tin rằng các quy định này nên được bãi bỏ khi tiểu bang đạt tỷ lệ tiêm chủng cao.

Vào ngày hôm qua, Thủ hiến Daniel Andrews cho biết các nhiệm vụ tiêm chủng sẽ không trở thành một đặc điểm lâu dài của đời sống người dân Victoria, nhưng có khả năng sẽ được duy trì cho đến khi các mũi tiêm tăng cường và vắc-xin dành cho trẻ em được triển khai.

“Tôi không có lời khuyên về sức khỏe để thoát khỏi nó. Vì vậy, trên cơ sở đó, nó vẫn tồn tại và khi nào chúng tôi có thể cập nhật -và hy vọng điều đó sẽ sớm xảy ra -chúng ta sẽ hoàn toàn làm được điều đó”, ông nói. (NQ)