Gói tài trợ $2.34 tỷ: Hỗ trợ Kinh doanh gia hạn thêm 4 tuần nữa tại Victoria

Một gói hỗ trợ tài chính, ban đầu được công bố chỉ trong 1 tuần của lệnh phong tỏa vào đầu tháng 8, đã được gia hạn thêm 4 tuần nữa cho đến cuối tháng 9.

Gói tài trợ chung giữa Chính quyền Victoria và Chính phủ Liên bang dành cho những người dân Victoria bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa gia hạn sẽ được tăng lên $2.34 tỷ đôla.

Khoảng 175,000 doanh nghiệp Victoria sẽ đủ điều kiện nhận hỗ trợ.

$289 triệu đôla khác sẽ được chuyển vào Quỹ Địa điểm Khách sạn được Cấp phép.

Quỹ Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ COVID đã được thêm $448 triệu đôla vào quỹ này, nâng tổng số tiền lên đến $700 triệu đôla.

$11.2 triệu đôla khác cũng sẽ được thêm vào Chương trình Hỗ trợ Alpine.

“Mức độ chắc chắn mà chúng tôi đang cung cấp cho doanh nghiệp trong 4 tuần tới với $2.34 tỷ đôla hỗ trợ, do Chính phủ Liên bang đồng tài trợ, tôi nghĩ rằng sự chắc chắn đó sẽ được doanh nghiệp hoan nghênh”, Bộ trưởng Công ăn việc làm, ông Martin Pakula nói.

Tổng trưởng Ngân khố Liên bang, ông Josh Frydenberg cho biết hy vọng nguồn tài trợ sẽ giữ cho các doanh nghiệp hoạt động còn sống còn cho đến khi tiểu bang có thể giảm bớt các hạn chế.

Ông nói: “Nhiều doanh nghiệp đã phải đóng cửa, không phục vụ khách hàng, nhưng họ vẫn phải chịu chi phí thuê cửa tiệm, hoặc tiền điện nước, sự hỗ trợ này sẽ giúp cho các doanh nghiệp ở Victoria qua được phía bên kia của đại dịch”. (NQ)