Monday, December 11, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Danh sách chính thức của 32 đội tuyển dự VCK World Cup 2023


Danh sách cầu thủ chính thức của 32 đội tuyển tham gia tranh tài ở Vòng Chung Kết World Cup 2023.

Danh sách của ĐT nữ Argentina (ARG)

Danh sách của ĐT nữ Argentina (ARG)

Danh sách của ĐT nữ Australia (AUS)

Danh sách của ĐT nữ Australia (AUS)

Danh sách của ĐT nữ Brazil (BRA)

Danh sách của ĐT nữ Brazil (BRA)

Danh sách của ĐT nữ Canada (CAN)

Danh sách của ĐT nữ Canada (CAN)

Danh sách của ĐT nữ Trung Quốc (CHN)

Danh sách của ĐT nữ Trung Quốc (CHN)

Danh sách của ĐT nữ Colombia (COL)

Danh sách của ĐT nữ Colombia (COL)

Danh sách của ĐT nữ Costa Rica (CRC)

Danh sách của ĐT nữ Costa Rica (CRC)

Danh sách của ĐT nữ Đan Mạch (DEN)

Danh sách của ĐT nữ Đan Mạch (DEN)

Danh sách của ĐT nữ Anh (ENG)

Danh sách của ĐT nữ Anh (ENG)

Danh sách của ĐT nữ Pháp (FRA)

Danh sách của ĐT nữ Pháp (FRA)

Danh sách của ĐT nữ Đức (GER)

Danh sách của ĐT nữ Đức (GER)

Danh sách của ĐT nữ Haiti (HAI)

Danh sách của ĐT nữ Haiti (HAI)

Danh sách của ĐT nữ Italy (ITA)

Danh sách của ĐT nữ Italy (ITA)

Danh sách của ĐT nữ Jamaica (JAM)

Danh sách của ĐT nữ Jamaica (JAM)

Danh sách của ĐT nữ Nhật Bản (JPN)

Danh sách của ĐT nữ Nhật Bản (JPN)

Danh sách của ĐT nữ Hàn Quốc (KOR)

Danh sách của ĐT nữ Hàn Quốc (KOR)

Danh sách của ĐT nữ Morocco (MAR)

Danh sách của ĐT nữ Morocco (MAR)

Danh sách của ĐT nữ Hà Lan (NED)

Danh sách của ĐT nữ Hà Lan (NED)

Danh sách của ĐT nữ New Zealand (NZL)

Danh sách của ĐT nữ New Zealand (NZL)

Danh sách của ĐT nữ Nigeria (NGA)

Danh sách của ĐT nữ Nigeria (NGA)

Danh sách của ĐT nữ Na Uy (NOR)

Danh sách của ĐT nữ Na Uy (NOR)

Danh sách của ĐT nữ Panama (PAN)

Danh sách của ĐT nữ Panama (PAN)

Danh sách của ĐT nữ Philippines (PHI)

Danh sách của ĐT nữ Philippines (PHI)

Danh sách của ĐT nữ Bồ Đào Nha (POR)

Danh sách của ĐT nữ Bồ Đào Nha (POR)

Danh sách của ĐT nữ CH Ireland (IRL)

Danh sách của ĐT nữ CH Ireland (IRL)

Danh sách của ĐT nữ Nam Phi (RSA)

Danh sách của ĐT nữ Nam Phi (RSA)

Danh sách của ĐT nữ Tây Ban Nha (ESP)

Danh sách của ĐT nữ Tây Ban Nha (ESP)

Danh sách của ĐT nữ Thụy Điển (SWE)

Danh sách của ĐT nữ Thụy Điển (SWE)

Danh sách của ĐT nữ Thụy Sĩ (SUI)

Danh sách của ĐT nữ Thụy Sĩ (SUI)

Danh sách của ĐT nữ Mỹ (USA)

Danh sách của ĐT nữ Mỹ (USA)

Danh sách của ĐT nữ Việt Nam (VIE)

Danh sách của ĐT nữ Việt Nam (VIE)

Danh sách của ĐT nữ Zambia (ZAM).

Danh sách của ĐT nữ Zambia (ZAM). (T/H, VOV)