Monday, June 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Michele Bullock: Thống đốc nữ đầu tiên của RBA


Bà Michele Bullock làm việc tại Ngân hàng Trung ương Úc từ năm 1985 và ở trong hội đồng quản trị của RBA trên cương vị phó thống đốc kể từ tháng 4/2022.

Bà Michele Bullock sẽ thay thế ông Philip Lowe trong vai trò Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA -Ngân hàng Trung ương) bắt đầu từ ngày 18/9.

Bà Michele Bullock sẽ là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA -Ngân hàng Trung ương), thay thế ông Philip Lowe.

Đài ABC của Úc nhận định việc lựa chọn bà Bullock —hiện là Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương, phù hợp với quy ước của chính phủ chọn người đứng đầu ngân hàng này từ chính ban lãnh đạo RBA.

Bà Bullock làm việc tại RBA từ năm 1985 và ở trong hội đồng quản trị của RBA trên cương vị phó thống đốc kể từ tháng 4/2022.

Một kỷ nguyên mới cho RBA đã bắt đầu vào Thứ Sáu. Hình ABC

Thủ tướng Úc Anthony Albanese khẳng định —bà Bullock là người phù hợp để lãnh đạo RBA trong thời điểm quan trọng khi Úc đang phải đối mặt với những thách thức toàn cầu.

Thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn ông Lowe về những đóng góp của ông trong thời gian tại nhiệm.

Tổng trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers —cho rằng bà Bullock có thể lãnh đạo ngân hàng trung ương bằng kinh nghiệm của bà, đồng thời mang đến một triển vọng mới mẻ. Theo ông, bà Bullock là một nhà lãnh đạo tài ba, rất được kính trọng và đó là điều mà RBA cần.

Bà Bullock sẽ lãnh đạo RBA trong bối cảnh ngân hàng này đang trải qua một cuộc cải cách mà “một thế hệ mới diễn ra một lần.”

Bà tiếp quản một ngân hàng trung ương đang chịu sự giám sát chặt chẽ sau hàng chục lần tăng lãi suất khiến nhiều hộ gia đình rơi vào tình trạng căng thẳng tài chính.

Nhiệm kỳ của bà Bullock sẽ bắt đầu từ ngày 18/9 tới./. (T/H, VN+)